Nykyiset alakoulut jatkavat toimintaansa ensi lukuvuonna

Alakoulujen palveluverkkotyön valmisteluryhmä kokoontui tammikuun lopussa keskustelemaan saaduista lausunnoista. Lausuntoja pyydettiin vanhempainyhdistyksiltä, nuorisovaltuustolta, lasten ja nuorten lautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, vammaisneuvostolta ja Oriveden Yrittäjät ry:ltä.

Lausunnoissa vastustetaan kyläkoulujen lakkauttamista tai pyydetään valmisteluryhmältä lisäselvityksiä. Perusteluissa kyseenalaistetaan mm. kiinteistöjen korjaustarpeita sekä oppilasennusteita ja korostetaan kyläkoulujen merkitystä kylien vetovoimaisuuden kannalta. Lisäksi lausunnoissa nähdään kyläkouluyhteisö turvalliseksi ja luonnonläheiseksi kasvuympäristöksi. Kyläkoulujen pieniä opetusryhmiä sekä lyhyempiä koulumatkoja arvostetaan. Myös kyläkoulujen yhdysluokkaopetuksen hyötyjä on nostettu esiin.

Oriveden kaupunginhallitus on päättänyt myöntää kouluverkkotyölle jatkoaikaa 16.4.2021 asti lisäselvitysten tekemisen sekä lausuntojen ja kuntalaisten mielipiteiden käsittelyn vuoksi. Kouluverkkotyöstä saadut kuntalaisaloitteet otetaan käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Valtuustokausi päättyy 31. toukokuuta, ja valmisteluryhmän tavoitteena on tehdä kaupunginhallitukselle esitys kuluvan valtuustokauden aikana. Koska päätöksenteko venyy kevääseen, kaikkien nykyisten alakoulujen on perusteltua jatkaa toimintaansa tulevana lukuvuonna 2021–2022.

Palaa uutislistaukseen