Ohjeita rottien ja muiden haittaeläinten torjuntaan


Ohje 8.12.2022

Muistutamme, että rottien ennaltaehkäisy on tärkeätä, sillä rotat voivat saastuttaa elintarvikkeita, levittää tarttuvia tauteja ja tuhota rakenteita. Rottien ja muiden haittaeläinten toistuva esiintyminen kiinteistöllä johtuu useimmiten siitä, että niille on saatavilla ravintoa. Ravintoa rotat etsivät vilja- tai rehusäilöistä ja niiden esiintyminen viittaa myös jätehuoltoon liittyvistä ongelmista. Myös erilaiset maankaivutyöt saattavat aiheuttaa rottien liikehdintää.

Terveydensuojeluviranomainen ei suorita tuhoeläintorjuntaa. Terveydensuojelulain mukaan kiinteistönomistaja/haltija on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin rottien, hiirien ja muiden haittaeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä. Ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä tulee varmistaa, että tuhoeläimillä ei ole ravintoa ja suojaa. Mikäli kiinteistöllä on vilja- tai rehuvarastointia, tulee rottien pääsy niihin estää tai varastot poistaa. Myös kompostorin tiiveydestä tulee varmistua. Romu- tai lautakasat voivat toimia rottien pesimäpaikkoina. Samoin hoitamattomalla tontilla voivat rotat viihtyä.

Kiinteistön jätehuolto tulee olla järjestetty siten, että eläimet eivät pääse kompostoriin tai jäteastiaan. Jäteastioiden tulee olla ehjiä ja niiden kansien tulee olla aina suljettuina. Pidä ympäristö siistinä ja varastoi elintarvikkeet ja lemmikkien ruuat niin, etteivät jyrsijät pääse niihin käsiksi. Tilkitse mahdolliset raot niin, että jyrsijät eivät pääse sisätiloihin tai varastoihin. Tarvittaessa rottia voidaan hävittää loukuttamalla. Loukkuja myydään mm. rautakaupoissa, tavarataloissa ja puutarhamyymälöissä. Loukkuja tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Rotantorjuntaan tarkoitettujen jyrsijämyrkkyjen myynti yksityishenkilöille päättyi 2018. Tarvittaessa torjuntaan voi hankkia myös ammattilaisen apua. Desinfektioliikkeitä ja tuholaistorjuntaa suorittavien liikkeiden yhteystietoja löydät esimerkiksi internetistä.

Ystävällisin terveisin,
Tiina Ripatti
terveystarkastaja
050 330 2215 
tiina.ripatti@tampere.fi
Terveydensuojelu
Tampereen kaupunki

Palaa uutislistaukseen