Onko Orivedellä liikkuminen turvallista ja sujuvaa? Vastaa kyselyyn!

Kyselyn avulla selvitetään asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä Tampereen kaupunkiseudun liikenneturvallisuudesta ja kestävästä liikkumisesta.

Verkkokyselyyn pääset täältä!

Selvitystä tekevät Pirkanmaan ELY-keskus yhdessä seudun kuntien kanssa. Mukana ovat Orivesi, Tampere, Lempäälä, Pirkkala, Kangasala, Ylöjärvi, Nokia ja Vesilahti.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään liikkumisen nykytilanteen kartoittamisessa sekä liikenneturvallisuuden ja liikennekasvatus- ja tiedotustoimenpiteiden suunnittelussa. Kyselyn aluksi voit valita vastaatko yleiseen asukaskyselyyn vai koululaiskyselyyn. Koululaiskyselyyn voi vastata myös yhdessä vanhemman kanssa.

Kyselyissä pääset merkitsemään kartalle tunnistamiasi vaarallisia paikkoja liikenneympäristössä sekä tapahtuneet onnettomuudet tai läheltä piti -tilanteet. Kysely sisältää myös monivalintakysymyksiä turvallisesta liikkumisesta. Jokaisen kysymyksen kohdalla on selkeä opastus vastaamiseen.

Toivomme, että vastaat kyselyyn riippumatta siitä, minkä ikäinen olet ja millä tavoin tai missä päin Tampereen seutua asut tai liikut. Kyselyssä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan voit vastata oman kokemuksesi ja näkemyksiesi pohjalta. Kyselyyn vastataan anonyymisti.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Vastausaikaa on 23.3.2023 asti. Verkkokyselyyn pääset täältä!

Tampereen kaupunkiseudulle on tavoitteena laatia kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet sekä määritetään konkreettiset toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Lisäksi työllä halutaan mahdollistaa pitkäjänteinen ja jatkuva liikenneturvallisuustoiminta seudulla ja kaikissa Tampereen seudun kunnista. Suunnitelman laatiminen on aloitettu vuoden 2022 loppupuolella ja sen on tarkoitus kokonaisuudessaan valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoja antavat
Leena-Maria Mäntylä, Pirkanmaan ELY-keskus,
leena-maria.mantyla@ely-keskus.fi

Laura Mansikkamäki, AFRY Finland Oy,
laura.mansikkamaki@afry.com

Palaa uutislistaukseen