Orivedelle kunniamaininta erityisen ansiokkaasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tänään torstaina myöntänyt Oriveden kaupungille kunniamaininnan erityisen ansiokkaasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä.

Kyseessä on vuosittain jaettava palkinto. Palkinnot jaettiin kymmenettä kertaa järjestetyn Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivän yhteydessä 24.11.

Tänä vuonna ansiokkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön määrittämisessä painottuivat ympäristön ja sosiaalisesti kestävän kehityksen näkökulmat.

Oriveden ja Nurmijärven seurueet yhteiskuvassa Mika Salmisen kanssa.
Oriveden kaupungin kunniamaininnan vastaanottivat kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, liikuntapäällikkö Roope Marski, kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila ja hyvinvointijohtaja Tuija Peurala. Vasemmalla Nurmijärven kunnan edustajat ja oikealla palkinnon luovuttanut johtaja Mika Salminen THL:stä.

– Arvostamme suuresti tätä hienoa huomionosoitusta. Orivedellä on jo pitkään tehty vaikuttavaa työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi, sanoo Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto.

Kuusisto kertoo, että Orivedellä pyritään aktivoimaan asukkaita. Kaupunkistrategiassa todetaan, että vilkas ja osallistuva yhteisö tekee Oriveden.

– Tämä tavoite käy todeksi joka päivä. Meillä tehdään säännöllistä ja virkeää seurayhteistyötä. Monet liikuntapaikkahankkeet, kuten Hiihtomaa ja Elämysportaat, on tehty yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.

Orivedellä on kehitetty yhdessä tekemisen muotoja myös Järjestöjen talo- ja Osallistuva Orivesi -hankkeiden avulla. Hankkeista on jäänyt pysyvinä käytäntöinä muun muassa yhdistyksille maksuton, kaupungin ylläpitämä Järjestöjen talo ja kaksi kumppanuuspöytää.

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila kertoo, että Orivedellä halutaan turvata lasten ja nuorten hyvä kasvu. Osana päiväkotien ja koulujen laadukasta kasvatusta ja opetusta on tehty tuloksellista hanketyötä.

– Liikkuvat-hankkeiden myötä päiväkodeista on menty Muksubussilla marjaan ja tutustuttu uusiin lajeihin ninjailusta akrobatiaan ja joogaan. Varhaiskasvatuksessa on keskitytty erityisesti metsässä selviytymiseen ja luonnossa liikkumiseen. Alakouluissa on otettu käyttöön pidemmät liikuntavälitunnit, hankittu uusia liikuntavälineitä ja toteutettu liikkumishaasteita, Mattila sanoo.

Eräältä päiväkodilta saadun palautteen mukaan kaikki liikunnan hetket ovat olleet antoisia ja niiden rinnalla metsäretket ovat olleet helmiä.

– Orivedellä on kiinnitetty paljon huomiota sosiaaliseen kestävyyteen ja yhdenvertaisuuteen, sanoo puolestaan hyvinvointijohtaja Tuija Peurala.

Eri-ikäisten asukkaiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta on edistetty muun muassa kehittämällä helposti saavutettavia lähiliikuntapaikkoja ja retkeily- ja virkistysalueita. Orivedellä on runsaasti edullisia tai maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Liikuntahallin kaikkien tilojen käyttö on maksutonta alle 18-vuotiaille ja jäähallilla on paljon ilmaisia yleisöluisteluvuoroja. Myös nuorisopalveluja ja nuoristotiloja on kehitetty voimakkaasti. Oriveden nuorisovaltuusto valittiin vuonna 2019 vuoden nuorisovaltuustoksi.

Kunniamaininnasta iloitsee myös kaupungin liikuntapäällikkö Roope Marski.

– Oriveden liikuntapalvelujen investoinneissa ja liikuntapaikkojen kunnossapidossa huomioidaan laajasti elinkaariajattelu ja ympäristövaikutukset, Marski sanoo.

Investoinneissa huomioidaan toimijoiden ympäristötoimet. Omaehtoisten liikunta- ja virkistyspaikkojen perustamisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota luontoa mukailevaan toteutukseen, paikkojen saavutettavuuteen ja julkisen liikenteen käyttöön. Liikuntapaikkojen ylläpidon hankinnoissa suositaan mahdollisuuksien mukaan paikallisia tuottajia.

– Toteutamme systemaattisesti energiansäästötoimia muun muassa led-tekniikan avulla ja hyödyntämällä eri kohteiden maamassoja kaupungin sisällä. Oriveden jäähallissa tehtiin pari vuotta sitten kattava peruskorjaus, jolla on saavutettu yli 30 prosentin energiansäästöt, kertoo Marski.

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto haluaa kiittää koko kaupungin henkilöstöä ja paikallisia järjestöjä hyvästä työstä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

– Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat meille tärkeitä arvoja. Paljon olemme jo saaneet aikaan, mutta kehittämistyö jatkuu edelleen, Kuusisto sanoo.

Kunniamaininnan lähtökohtana olivat tuoreimmat TEAviisarin Liikunta kunnan toiminnassa – ja Kuntajohdon tiedonkeruiden tulokset. Toisen kunniamaininnan sai Nurmijärven kunta.

Kuva kunniakirjasta.
Palaa uutislistaukseen