Orivedeltä tunnistettiin 16 aurinkoenergian teolliseen tuotantoon soveltuvaa aluetta – yrityksiltä tullut jo useita yhteydenottoja

Oriveden kaupunki teetti koko kunnan aluetta koskevan aurinkoenergiaselvityksen. Selvityksessä tunnistettiin 16 aluetta, jotka soveltuisivat aurinkoenergian teolliseen tuotantoon.

Alueet ovat kooltaan 8,7–305 hehtaaria. Alueiden etäisyydet 110 kilovoltin sähkölinjaan ovat välillä 0–4,4 kilometriä.

Selvityksessä huomioitiin seuraavat kriteerit: Alue soveltuu teollisen kokoluokan maa-asenteisen aurinkoenergian tuotantoon. Alueen vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria. Alue sijaitsee riittävän lähellä sähkö- ja tieverkkoa. Alueen lähistöllä ei ole asuin- ja lomarakennuksia, suojelualueita eikä maisema- tai kulttuuriympäristöalueita. Alueiden valinnassa ja rajauksissa pyrittiin siihen, että ne eivät merkittävästi vähentäisi metsäalaa.

Orivedellä erinomaiset edellytykset aurinkoenergian tuotantoon

– Olemme saaneet aurinkoenergia-alan toimijoilta jo useita yhteydenottoja, kertoo Oriveden kaupungin maankäyttöpäällikkö Antti Kivikko. – Aihe on selvästi ajankohtainen ja kiinnostava.

Kivikon mukaan Orivedellä on monessa suhteessa erinomaiset edellytykset aurinkoenergian tuotantoon. Sijainti Suomen mittakaavassa on eteläinen, alueella kulkee vahvaa sähköverkkoa, paljon sähköä tarvitsevat Etelä-Suomen kaupungit sijaitsevat lähistöllä ja eteläisen Suomen aurinkosäteily on kokonaisuudessaan lähellä Pohjois-Saksan tasoa.

Kivikko korostaa, että selvitys ei tarkoita aurinkovoimalan rakentamista tunnistetuille alueille, vaan se osoittaa alueiden potentiaalin.

– Maanomistaja päättää itse alueensa käytöstä. Kaupungin roolina on mahdollisen hankkeen ohjaus ja luvitus. Maanomistajien ja alan toimijoiden kannattaa olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä kaupunkiin, jos hankesuunnitelmia lähtee liikkeelle.

Tietopaketti vapaasti saatavilla

Aurinkoenergiaselvityksen toteutti Oriveden kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy. Selvitys valmistui kesällä 2024.

Selvityksessä tarkasteltiin koko kunnan aluetta. Tarkastelussa olivat mukana sekä Oriveden kaupungin että yksityisten omistamat maa-alueet.

Selvityksessä valmistui infopaketti, johon on koottu tiedot kaikista 16 tunnistetusta alueesta. Infopaketti on vapaasti jaossa Oriveden kaupungin verkkosivuilla. Aurinkoenergian tuotannolle soveltuvien alueiden tiedot löytyvät raportista myös englanniksi ja ruotsiksi.

– Selvityksen raportti toimii tietopankkina aurinkoenergia-alan toimijoille ja maanomistajille. Toivomme, että sitä hyödynnetään aktiivisesti, Kivikko toteaa.

Selvitys on laadittu paikkatietopohjaisesti ja soveltuvat alueet on tunnistettu alustavalla tasolla. Alueet on kuvattu dronella, mutta tarkempaa maastotarkastelua ei ole tehty.

– Kyseessä on alustava tarkastelu. Toteutumisen edellytykset selviävät tarkemmassa suunnittelussa, sanoo Kivikko.

Hankkeelle saatiin ympäristöministeriön rahoitusta vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseksi.

Lisätiedot:

Palaa uutislistaukseen