Oriveden alakoulujen palveluverkkoselvitys on käynnistetty

Orivesiläisten koululaisten määrä tulee laskemaan huomattavasti lähivuosina ja opetussuunnitelma on asettanut uudenlaisia vaatimuksia opetustiloihin. Myös kaupungin tiukka taloustilanne vaatii toimenpiteitä. Oriveden kaupunki on laatimassa palveluverkkoselvitystä alakouluista.

Selvitystä varten on koottu työryhmä, jonka järjestäytymiskokous oli kesäkuussa. Palveluverkkotyöryhmä tutustui Tampereen kaupunkiseudulla tehtyihin seudullisiin esi- ja perusopetuksen selvityksiin. Viimeisimmän, vuoden 2018 seutuvertailun, mukaan Oriveden perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat seudun suurimmat.

Kustannusrakenteeseen vaikuttavat keskimääräistä pienemmät koulut ja opetusryhmät sekä lakisääteiset oppilaskuljetuskustannukset. Oppilaskuljetuskustannuksiin vaikuttavat maantieteelliset reunaehdot, kuten vesistöt ja pitkät välimatkat. Erityistä tukea saavien oppilaiden osuus on seudun korkein, 7,2 prosenttia. Myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden määrä on seudun suurin, 2,1 prosenttia.

Luokkamuotoisen erityisopetuksen osuus on seudun pienin, ja tuki järjestetään joustavasti pääasiassa oppilaan lähikoulussa. Myös opinto-ohjaajan ja kuraattorin palvelut ovat hyvin resursoituja.

Oppilaiden tuen tarpeen vuoksi Oriveden laskennalliset oppilasmäärät erityisopettajia ja koulunkäynninohjaajia kohti ovat seudun pienimpiä. Erityisesti koulunkäynninohjaajien oppilaskohtaiset palkkakulut ovat reilusti seudun keskiarvoa suuremmat. Myös erityisopettajien lukumäärä vaikuttaa oppilaskohtaisten henkilöstökustannusten muodostumiseen.

Luokkamuotoisen erityisopetuksen osuus on seudun pienin, ja tuki järjestetään joustavasti pääasiassa oppilaan lähikoulussa. Myös opinto-ohjaajan ja kuraattorin palvelut ovat hyvin resursoituja. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on kehitetty toimintavuoden 2018–2019 aikana. Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus on siirretty koko kaupungin tasolla kouluihin.

Kokouksessa tutustuttiin lisäksi oppilasennusteisiin ja tulevan lukuvuoden oppilasmääriin, koulukohtaisiin kustannuksiin, oppilaskuljetuskustannuksiin sekä kiinteistöjen tulevien vuosien investointitarpeisiin.

Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä

Alakoulujen palveluverkkotyöryhmään kuuluvat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jussi Viljanen, varapuheenjohtajat Marjo Mäkinen-Aakula ja Nina Lahtinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Jakara ja varapuheenjohtaja Sini Kahilaniemi, lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Ulla Eronen, valtuustoryhmien nimeämä edustaja Miia Saarinen sekä henkilöstöjärjestöjen edustaja Harri Raitala. Työryhmän viranhaltijajäsenet ovat kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja, kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila sekä tekninen johtaja Antti Jortikka.

Kaupunginhallitus päätti alakouluverkon selvittämisestä maaliskuussa. Tarkastelu tehdään vuosiksi 2020−2030. Työryhmä toimittaa palveluverkkoselvityksen kaupunginhallitukselle kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 401 5790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen