Oriveden Asematiellä ohjataan liikenne kiertoreitille Laitamontien ja Eräjärventien välillä 24.7.2023 alkaen

Oriveden Asematiellä rakennetaan uutta kevyen liikenteen väylää, uusitaan tierakennetta ja rakennetaan niiden lisäksi vielä uutta vesihuoltoverkostoa. Töiden takia Asematie joudutaan katkaisemaan osittain liikenteeltä ja liikenne ohjataan kiertoreitille.

Oriveden Asematien (maantie 3261) liikenne joudutaan vesihuollon rakentamisen takia katkaisemaan Laitamontien ja Eräjärventien välillä. Liikenne ohjataan kiertoreitille maanantaista 24.7.2023 alkaen. Opastettu kiertoreitti kulkee Laitamontien ja Hakatien kautta.

Kiertotiekartta:

karttakuva kiertoreitistä

Valmista vuoden loppuun mennessä

Juhannuksen jälkeen Orivedellä käynnistyneillä ELY-keskuksen ja Oriveden kaupungin yhdessä suunnittelemilla parannustöillä tavoitellaan sujuvampia ja turvallisempia olosuhteita niin pyöräilijöille kuin jalankin liikkuville.

Lisätietoja:

Vastaava työnjohtaja Bent Poussu, Ylöjärven Kiviset Oy, puh. 050 380 3130
Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, Oriveden kaupunki, puh. 0400 730 802
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 024 106

Palaa uutislistaukseen