Oriveden Asematien työt jäävät talvitauolle

Oriveden Asematiellä rakennetaan uutta jalankulku- ja polkupyöräväylää, uusitaan tierakennetta sekä rakennetaan uutta vesihuoltoverkostoa.

Tiedote 22.12.2023 / Pirkanmaan ELY-keskus ja Oriveden kaupunki

Asematien työt jäävät talvitauolle. Huonojen pohjaolosuhteiden vuoksi on päätetty, että loput urakan töistä toteutetaan laadullisista syistä kesällä 2024. Näin varmistetaan uusien pintarakenteiden laadukas lopputulos.

Kesällä 2024 toteutetaan loput ajoradan pohjalaatan asfalteista välille Laitamontie-Nopontie. Tämän lisäksi koko Asematielle levitetään pintalaatta asfaltista. Jalankulku- ja polkupyöräväylän osalta asfaltoidaan väli Kenkätie-Eräjärventie. Asfaltointien lisäksi kesällä toteutetaan loput reunakivet, betonikiveykset, vihertyöt, ajoratamerkinnät ja hidasteet.

Asematien ajorata sekä jalankulku- ja polkupyöräväylä ovat liikennöitävissä normaalisti talven ja kevään ajan. Reunakivettömät tai muut huomiota vaativat kohdat on merkitty sulkupylväin tai -kartioin. Pahoittelemme työn keskeneräisyydestä aiheutuvaa haittaa. Töiden jatkumisesta kesällä 2024 tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen, Oriveden kaupunki, puh. 0400 730 802

Projektipäällikkö Mikko Asunen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 024 106

Palaa uutislistaukseen