Oriveden entisen ammattikoulun purku käynnistyy maanantaina 3. kesäkuuta

Oriveden entisen ammattikoulun purku-urakka alkaa 3.6.2024. Työt on tarkoitus saada täysin valmiiksi 2.9.2024 mennessä.

Tekninen lautakunta valitsi urakoitsijaksi Abruzzi Oy:n Tampereelta. Tarjouksen antoi 11 purku-urakoitsijaa.

Urakassa puretaan 1960-luvulla rakennetut vanhan ammattikoulurakennuksen osat A, B ja C. Samalla tontilla oleva D-rakennus jää käyttöön. D-rakennuksessa toimivat katsastusasema sekä Tredun autopuoli, joiden toiminta jatkuu normaalisti.

Lisäksi purkamatta jäävät C-rakennuksen nurkkauksessa olevat lämmönjakohuone, sähköpääkeskustila ja yksi opetustila, joita hyödynnetään Rovastinkankaan koulun laajennuksessa erillisenä rakennuksena.

Sekä purettavat että säilytettävät rakennukset ovat nykyisin Oriveden kaupungin omistuksessa.

Kokonaispurkuihin sisältyvät kaikki purkutyön osa-alueet, kuten purkusuunnitelman laatiminen, asbestityölupien hakeminen, asbestityöt, purkujätteiden lajittelut ja kierrätykset.

– Kokonaisten rakennusten purkutyöt vaativat aina monipuolista purkuosaamista, erikoiskalustoa ja huolellista suunnittelua. Rakennusten purkaminen ei ole vain rakenteiden rikkomista, vaan suurin osa työstä on jätteiden lajittelua ja kierrätystä, kertoo Oriveden kaupungin tekninen johtaja Matti Vesava.

Väliseinien tiilet käytetään uudelleen

Ammattikoulun purku-urakassa hyödynnetään kierrätystä jopa innovatiivisella tavalla. Ennen rakennusten purkua kohteessa aloitettiin 20.5. erillisenä urakkana kantamattomien väliseinien tiilien purku ja talteenotto. Urakkaan valittiin kilpailutuksella Purkupiha Asbestityöt Pori Oy.

Tiilien laatua, kuntoa ja soveltuvuutta uudelleenkäyttöön tutkittiin muutamista kohdista laboratoriokokein.

– Tulokset osoittivat, että tiilet voidaan käyttää uudelleen. Talteen otetaan vain hyväkuntoiset sisäosien väliseinätiilet ja ne varastoidaan purkamatta jääviin tiloihin, Vesava sanoo.

Oriveden kaupunki rakentaa parhaillaan uutta vesijohtoa jäljelle jäävään lämmönjakohuoneeseen. Sähköpääkeskukseen vedetään myös uudet sähköjohdot.

Oriveden kaupungin puolesta hankkeessa ovat mukana kiinteistömestari Jari Järvenpää ja tekninen johtaja Matti Vesava tekniikka- ja ympäristöpalvelualueelta.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelualue pahoittelee purkutyöstä aiheutuvaa melua, pölyä ja lisääntyvää liikennettä.

– Kehotamme Rovastinkankaalla liikkujia, erityisesti lapsia ja nuoria, kiinnittämään huomiota siihen, että alueella on normaalia enemmän raskasta liikennettä ja työkoneita, sanoo Vesava.

Lisätiedot:

Tekninen johtaja Matti Vesava, matti.vesava@orivesi.fi, p. 040 133 9247

Kiinteistömestari Jari Järvenpää, jari.jarvenpaa@orivesi.fi, p. 050 434 8024

Palaa uutislistaukseen