Oriveden kaupungin kestävän kehityksen katsaus


Valtakunnallinen Agenda 2030 -tiekartta on hallituksen toimeksiannosta tehty suunnitelma toimenpiteistä, joilla yhteiskuntamme etenee kohti globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman tavoitteita. Tavoitteet perustuvat YK:n Agenda 2030 -ohjelmaan.

Valtakunnallinen tiekartta ohjaa myös Oriveden osallistumista kestävän kehityksen edistämiseen.

Palaa uutislistaukseen