Oriveden kaupungin palveluissa varaudutaan mahdollisiin sähkökatkoihin

Talven aikana Suomessa voi tulla pulaa sähköstä. Sähkökatko voi olla ennakolta tiedossa tai tulla äkillisesti. Oriveden kaupungin palvelut pyritään hoitamaan sähkökatkojen aikana mahdollisimman normaalisti. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan voida toteuttaa ilman sähköä. Kaupungin on huomioitava tilojen käyttäjien turvallisuus.

Oriveden kaupunki varautuu lyhyihin, korkeintaan kahden tunnin kiertäviin sähkökatkoksiin. Lyhyiden sähkökatkojen aikana kaupungin palveluissa pyritään pääosin jatkamaan normaalia toimintaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Osassa palveluista toiminta keskeytyy katkon ajaksi. Vapaa-ajan tiloissa, kuten kirjastossa, nuorisotiloissa, sisäliikuntapaikoissa ja uimahallissa, keskeytetään toiminta ja asiakkaat opastetaan ulos turvallisuuden takaamiseksi.

Oriveden sosiaali- ja terveyspalveluissa varaudutaan turvaamaan kriittisten palvelujen sähkönsaanti kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi sairaalassa kriittisten toimintojen sähkönsaanti varmistetaan varavoimalla.

Sähkökatkotilanteessa on tärkeää pysyä rauhallisena ja noudattaa ohjeita.

Kaikkia kaupungin kiinteistöjä koskevat seuraavat ohjeet:

 1. Hissejä ei saa käyttää sähkökatkon aikana. Hissin käyttöä vältetään, jos on tiedossa sähköpulan/sähkökatkon riski. Jos hississä on henkilöitä sähkökatkon alkaessa, hississä painetaan hälytysnappia tai otetaan yhteyttä hissin ulkopuolella olevaan puhelinnumeroon, jolloin hissiyhtiö tulee apuun.
 2. Vessojen käyttöä suositellaan välttämään sähkökatkon aikana, jos vain mahdollista.
 3. Hätäpoistumistiet on merkitty vihreällä valolla. Hätäpoistumisteiden turvavalaistus toimii kiinteistöstä riippuen puolesta tunnista kahteen tuntiin.
 4. Palovaroittimet ovat akkuvarmennettuja.
 5. Sähkölukkojen akkuvarmennus toimii puolesta tunnista pariin tuntiin kiinteistöstä riippuen. Kaikista ulko-ovista ei pääse käyttäjien avaimilla sisälle sähkökatkon aikana. Kaikista rakennuksista pääsee aina ulos.
 6. Ilmanvaihtolaitteisto ei toimi ilman sähköä. Tuuletus tehdään ikkunoiden kautta. Jos avattavaa ikkunaa ei ole, tuuletetaan ovesta.
 7. Veden käyttämistä ja laskemista viemäriin vältetään. Käsien peseminen korvataan käsidesillä. Suihkussa ei voi käydä sähkökatkon aikana. Kaukolämpökiinteistöissä on riskinä, että sähkökatkon aikana hanasta tulee erittäin kuumaa, jopa yli sata-asteista vettä. Kun sähkökatko päättyy, kannattaa kokeilla ensin varovasti, kuinka lämmintä hanasta tuleva vesi on.

Uimahalli, jäähalli ja liikuntahalli

Sisäliikuntatilat suljetaan sähkökatkojen ajaksi ja asiakkaat ohjataan mahdollisimman pian ulos. Asiakkaille ei korvata keskeytynyttä liikuntakertaa. Jos sähkökatko on tiedossa etukäteen, ryhmävarauksia on mahdollista siirtää toiseen ajankohtaan.

Kirjasto

Sähkökatkoksen sattuessa asiakkaat ohjataan poistumaan tilasta ja kirjasto suljetaan. Myös omatoimikirjasto on suljettuna. Huomioithan, että kaupungintalon vessat ja hissi eivät ole käytettävissä sähkökatkon aikana.

Kaupungintalo

Sähkökatkoksen sattuessa asiakkaat ohjataan poistumaan tilasta. Huomioithan, että kaupungintalon vessat ja hissi eivät ole käytettävissä sähkökatkon aikana.

Orivesi-talo

Orivesi-talon vessat ja hissi eivät ole käytettävissä sähkökatkon aikana. Orivesi-talon vuokralaiset määrittelevät omat asiakaskäytäntönsä sähkökatkojen varalle.

Nuorten Kampus

Sähkökatkoksen sattuessa asiakkaat ohjataan poistumaan tilasta ja nuorisotilat suljetaan.

Kaupungin tilojen iltakäyttö

Jos sähkökatko on tiedossa ja alkamassa, toimintaa ei käynnistetä. Mikäli toiminta on käynnissä katkon alkaessa, osallistujia pyydetään omatoimisesti siirtymään rauhallisesti koteihinsa. Käyttäjien tulee tarkistaa, ettei kukaan jää tiloihin. Ovien lukkoon meneminen on tarkistettava poistuessa. Jos ovien lukitseminen ei onnistu, vuoron vetäjän tulee olla yhteydessä kaupungin vikapäivystykseen, p. 0400 630 252

Jos sähkökatko on tiedossa etukäteen, ryhmävarauksia on mahdollista siirtää toiseen ajankohtaan. Kaupunki ei korvaa keskeytynyttä tai käyttämättä jäänyttä varausta.

Kansalaisopisto

Jos tieto sähkökatkoksesta saadaan riittävän ajoissa ennen opetuskerran alkua, opisto ilmoittaa opettajalle ja opiskelijoille, että opetuskerta perutaan turvallisuussyistä ja siirretään uuteen ajankohtaan, jos siirto on mahdollista.

Jos sähkökatko tulee ilman ennakkotietoa opetuskerran jo ollessa käynnissä, opetus keskeytetään turvallisuussyistä. Tällaista opetuskertaa ei korvata.

Lasten ja nuorten huoltajia ohjeistetaan olemaan tavoitettavissa opetuksen aikana.

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintaa jatketaan, jos se on tilanteessa turvallisesti toteutettavissa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteet avataan myös sähkökatkon aikana. Lukiokoulutus pyritään pitämään auki mahdollisuuksien mukaan. Toimipisteissä järjestetään lakisääteinen ruokailu ja huomioidaan erikoisruokavaliot.

Päiväkotien ja koulujen toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman normaalisti. Tavoitteena on varmistaa turvallinen kasvatuksen ja opetuksen arki lapsille, nuorille ja opiskelijoille myös poikkeuksellisessa tilanteessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään myös sähkökatkon aikana.

Päiväkodit

Oriveden kaupungin päiväkodeissa on varauduttu sähkökatkoihin ja lasten hoitopäivät järjestetään huoltajien tekemien hoitoaikavarausten mukaisesti.  

Päiväkodeissa toimitaan varautumissuunnitelman mukaan, jotta kahden tunnin sähkökatkokset vaikuttavat päiväkodin toimintaan mahdollisimman vähän. Lapsiryhmien toimintaa muutetaan tilanteen mukaisesti. Päiväkodeille on lisäksi hankittu varavaloja, varavirtalähteitä puhelimia varten, käsidesiä ja puhdistuspyyhkeitä turvaamaan lapsiryhmien toimintaa sähkökatkon aikana. 

Huoltajia informoidaan Päikky-viesteillä sähkökatkoista ja niiden vaikutuksesta päiväkodin toimintaan etukäteen mahdollisuuksien mukaan.

Koulut

Myös kouluissa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin ja oppilaiden koulupäivät järjestetään normaalin lukujärjestyksen mukaisesti. Tarvittaessa oppitunneilla hyödynnetään toiminnallisia oppimisen menetelmiä sekä hyödynnetään sähköttömään työskentelyyn sopivia välineitä, kuten perinteisiä kirjoja, monisteita, vihkoja ja kyniä.

Huoltajia informoidaan Wilma-viesteillä sähkökatkoista ja niiden vaikutuksesta koulupäivään mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Elenia tiedottaa sähkökatkoksista

Oriveden alueella sähkön jakeluverkkoyhtiönä toimii Elenia Oy.

Voit myös ladata puhelimeesi Fingridin tuntihintasovelluksen, joka antaa käyttäjälle sähköpulailmoituksen.

Huomioithan, että äkillisissä sähköpulatilanteissa tietoa kahden tunnin kiertävistä sähkökatkoksista ei saada etukäteen!

Kaupunki viestii sähkökatkojen vaikutuksista omiin palveluihinsa

Tiedotusvastuu sähkökatkoksista on Elenialla. Oriveden kaupunki viestii mahdollisuuksien mukaan sähkökatkojen vaikutuksista kunnan palveluihin:

 • verkkosivuillaan
 • sosiaalisen median tileillä (Facebook, Twitter)
 • Varhaiskasvatuksen huoltajille Päikky-sovelluksen kautta
 • Esi- ja perusopetuksen ja lukion huoltajille, oppilaille ja opiskelijoille Wilma-sovelluksen välityksellä.

Oriveden kaupunki on avannut Sähkökatkot-verkkosivun, jossa kerrotaan asukkaille perustietoja sähköpulan torjumiseksi suunnitelluista sähkökatkoista ja annetaan linkkejä lisätiedon lähteisiin. Nettisivulle koostetaan myös tietoja palvelujen mahdollisista muutoksista.

Palaa uutislistaukseen