Oriveden kaupungin talousarvio lupaa tulevalle vuodelle alijäämää – taloutta kiristetään, mutta hyvä palvelutaso säilyy

Oriveden kaupunki varautuu ensi vuoden talousarviossaan 1,84 miljoonan euron alijäämään. Tulossa on toinen miinusmerkkinen vuosi peräkkäin, sillä tilinpäätösennusteen mukaan kuluvana vuonna alijäämää kertyy 2,54 miljoonaa euroa.

Oriveden kaupunginhallitus saa maanantaina 15.11. käsiteltäväkseen vuoden 2022 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2022−2024. Kaupunginvaltuusto kokoontuu talousarviokokoukseen 29.11. Talousarvio on 1,84 miljoonaa euroa alijäämäinen ja myös taloussuunnitelma lupaa alijäämää vuoteen 2023 saakka. Kaupungin taseessa olevalla 6,3 miljoonalla eurolla voidaan kattaa osa alijäämistä.

− Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien, toteaa Oriveden kaupungin talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja.

Taloustilanteeseen on reagoitu toiminnan ja talouden kehittämissuunnitelmalla, jonka talousvaikutus vuosina 2020−2022 on noin 1,5 miljoonaa euroa. Kaupungin kehityksen ja talouden suuntaa pyritään kääntämään uudella kaupunkistrategialla, jonka kaupunginhallitus käsittelee talousarviokokouksessaan 15.11. ja kaupunginvaltuusto 29.11.

− Aiomme hyödyntää Oriveden hyvää sijaintia ja nopeaa junayhteyttä entistä tehokkaammin. Vaikka säästöjä joudutaan hakemaan, niin asukkaiden hyvä palvelutaso on voitu säilyttää, sanoo kaupunginjohtaja Juha Kuusisto.

Verotus lähes ennallaan, tulopohja haastava

Oriveden kaupungin tuloveroprosentti on pysynyt viime vuodet 22 prosentin tasolla. Kaupunginvaltuusto määräsi saman tuloveroprosentin myös vuodelle 2022, jonka jälkeen veroprosentti laskee hyvinvointialueuudistuksen myötä tämänhetkisen arvion mukaan 9,61:een. Kiinteistöveroprosentteihin kaupunginvaltuusto teki pieniä muutoksia.

Talousarvion 2022 vuosikate on niukasti positiivinen, 0,77 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa poistoista noin kolmasosan. Vuosittaiset lainanlyhennykset ovat vuosikatetta 3,2 miljoonaa euroa suuremmat. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta muodostuva toimintakate on 61,3 miljoonaa euroa pakkasen puolella. Tilikauden tulos osoittaa 1,94 miljoonan verran miinusmerkkistä lukemaa.

Yhtenä huolenaiheena Oriveden kaupungin taloudessa on tulojen negatiivinen kehitys. Taustalla on väestön ikääntyminen ja väheneminen.

Kaupunki investoi koulujen korjauksiin ja liikenneturvallisuuteen

Oriveden lainakanta on tällä hetkellä suhteellisen matala, 1 906 euroa asukasta kohden. Lainanottotarve kuitenkin lisääntyy tulevina vuosina merkittävästi. Lainakanta nousee tulevassa talousarviossa 2 247 euroon asukasta kohden.

Kaupungin tulorahoitus ei riitä isoihin investointeihin, joten investoinnit rahoitetaan lainanotolla. Vuonna 2022 investointeihin on varattu 4,43 miljoonaa euroa.

− Lainat tulevat kasvamaan 10 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden sisällä. Ensi vuonna Oriveden kaupunki tarvitsee seitsemän miljoonaa euroa lisää lainaa investointien ja vanhojen lainojen lyhennysten rahoittamiseen, Marjatta Lilja sanoo.

Vuoden 2022 suurimpia investointeja ovat yhteiskoulun ja lukion A-osan korjaussuunnittelu ja korjausten toteuttaminen, Mattilanniityn uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen, Paltanmäen ylikulkusillan korjaus, Sukkavartaan uuden tasoristeyksen rakentaminen sekä aseman pysäköintialueen parantaminen.

Orivedelle toteutetaan vuosina 2021−2022 merkittävästi kuntalaisten palvelutasoa parantavat noin 12 miljoonan euron yksityiset investoinnit. Artun Palveluasunnot Oy rakentaa Orvokkikujalle 45-paikkaisen tehostetun palveluasumisen yksikön, jolla korvataan Tähtiniemikodin hoivapaikat. Yhtiö rakentaa myös Kaupintielle senioritalon, johon tulee noin 40 uutta vuokra-asuntoa ja jossa pilotoidaan uudenlaista kotiin järjestettävää hoivapalvelua. Hankkeisiin on myönnetty ARA-avustusta yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa.

Talousarviossa varaudutaan hyvinvointialueeseen

Ensi vuoden talousarviossa valmistaudutaan jo hyvinvointialueuudistukseen, joka tapahtuu käynnissä olevalla taloussuunnittelukaudella. Kyseessä on historiallisen suuri muutos, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle.

Oriveden kaupungin vuoden 2022 talousarviossa palvelujen ostot kasvavat merkittävästi. Eniten kasvua on tulossa sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoihin, jotka lisääntyvät 5,4 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Vuoden 2023 alusta sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, jolloin menot poistuvat kaupungin talousarviosta. Kaupungin menoista poistuvat myös kuntouttava työtoiminta, koulukuraattorit ja koulupsykologi sekä sote-palveluihin liittyvät tukipalvelut, kuten ateria- ja siivouspalvelut sekä kiinteistönhoito. Samalla kuitenkin kaupungin saamat verotulot ja valtionosuudet laskevat huomattavasti.

− Uudistus tuo paljon muutoksia kaupungin tehtäviin. Uuden kaupunkistrategian ohjaamana lähdemme rakentamaan uusista palikoista entistä vetovoimaisempaa Orivettä, kaupunginjohtaja Kuusisto sanoo.

> Kaupunginhallituksen 15.11.2021 kokouksen esityslista

Palaa uutislistaukseen