Oriveden kaupunginhallitus haluaa sitoutua kulttuuripääkaupunkihakuun – Voittavalle alueelle tiedossa mittavat elinvoimavaikutukset

Oriveden kaupunki on ollut mukana Tampereen ja 17 muun pirkanmaalaiskunnan kanssa kulttuuripääkaupunkihankkeessa, joka tähtää vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Kuhmoinen liittyy mukaan ensi vuoden alusta. Hakijakuntien tulee tässä vaiheessa sitoutua hankkeeseen myös tulevien vuosien talousarvioiden osalta. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että Orivesi haluaa edelleen olla haussa mukana.

Tampereen ja pääkuntakumppani Mänttä-Vilppulan johtaman kulttuuripääkaupunkihankkeen koko omarahoitusosuus vuosille 2021-2027 on 25 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungin osuus tästä on 18,75 miljoonaa eli noin 46 prosenttia. Muu osuus jaetaan muiden kuntien kesken asukasluvun määrän perusteella. Kumppanikuntien rahoitusosuus on 22,71 euroa asukasta kohden.

Oriveden kaupunginhallitus esittää, että vuosille 2021-2027 varataan yhteensä enintään 207 988,88 euron määräraha kulttuuripääkaupunkihakua ja -vuotta varten. Rahoitus toteutuu, mikäli Tampere ja Pirkanmaa valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Vuoden 2021 talousarvioon varataan 0,40 euroa asukasta kohden.

Aiemmat kulttuuripääkaupungit tuoneet alueille jopa satoja miljoonia

Kaupunginhallitus näkee, että Oriveden kannattaa olla mukana hakemassa Euroopan kulttuuripääkaupunkistatusta Pirkanmaan alueelle. Status lisää merkittävästi kuntien ja alueen tunnettuutta sekä veto- ja pitovoimaa. Taloudellinen vaikuttavuus on laajaa ja pitkäkestoista.

Vuoden 2017 kulttuuripääkaupungissa Aarhusissa kirjattiin 159,1 miljoonan euron lisäys yksityisen sektorin liikevaihtoon, 300 prosentin julkisen puolen investoinnin vaikutus, 1 965 uutta työpaikkaa alueella ja 3,3 miljoonaa kävijää tapahtumissa. Vuoden 2011 kulttuuripääkaupungissa Turussa todettiin kokonaistuotantovaikutuksena 260 miljoonaa euroa ja työllisyyslisäyksenä 3 300 henkilötyövuotta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kulttuuripääkaupunkihankkeessa ei ole kyse pelkästään kulttuurista, vaan mittavasta elinvoimahankkeesta koko alueelle. Kulttuuripääkaupunkistatus lisää merkittävästi työllisyyttä, matkailua ja paikkakunnan tunnettuutta, parantaa asukkaiden elämänlaatua ja luo mahdollisuuksia yhteistyön syventämiseen alueella. Rahoituksia eri tapahtumille ja investoinneille voi hakea sekä erikseen että yhdessä yritysten, kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa.

Hanke takaa rahoituksen kannattavuuden

Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihanke takaa kuntakumppaneille, että merkittävä osuus rahoituksesta palautuu projekteiksi ja hankkeiksi kunnissa. Niin kutsutun ROI-takuun (Return of Investment) mukaan hankkeen johto edistää yhteistä näkyvyyttä ja organisoi hanketta prosenttiosuuksien mukaan: Vähintään 68 % kunnan investoimasta rahoituksesta käytetään tapahtumien ja projektien toteuttamiseen kunnassa. Noin 17 prosenttia kunnan osuudesta käytetään yhteismarkkinointiin, jolla saadaan kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Noin 15 prosenttia rahoituksesta kuluu yleiskustannuksiin, kuten palkkoihin ja hallintoon. Hankkeen palkkaamat asiantuntijat ovat jokaisen hakijakunnan käytettävissä.

Kulttuuripääkaupunkihankkeessa varaudutaan myös vaihtoehtoiseen suunnitelmaan, mikäli Tamperetta ja Pirkanmaata ei valita kulttuuripääkaupungiksi. Osa suunnitelluista projekteista toteutetaan joka tapauksessa, mutta pienimuotoisemmin. Oriveden kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että suunnitelma B:n rahoitukseen varataan vuosille 2021-2027 yhteensä 10 prosenttia kulttuuripääkaupunkitoiminnalle varattavasta määrärahasta, eli enintään 20 798,89 euroa. Vuoden 2021 osuudeksi siitä varataan enintään 0,40 euroa asukasta kohde, eli yhteensä 3 663,20 euroa.

Hakuohjelman ensimmäinen hakukirja lähetettiin viime keväänä, ja kesällä selvisi, että Tampere ja Pirkanmaa pääsivät kilpailussa jatkoon yhdessä muiden suomalaisten hakija-alueiden kanssa. Toinen hakukirja palautetaan helmikuussa, ja kilpailun lopputulos ratkeaa kesällä 2021. Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungeista toinen valitaan Suomesta ja toinen Slovakiasta.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 4015790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen