Oriveden kaupunki osallistuu aluehallintoviraston valmiusharjoitukseen säteilyvaaratilanteen varalta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2021 alueellisen valmiusharjoituksen tavoitteena on selventää toimivaltuuksia ja eri yhteiskunnan toimijoiden rooleja säteilyvaaratilanteessa. Tavoitteena on myös saada päivitettyä suunnitelmia ja valmiuksia sekä tarkastella lainsäädännön päivitystarpeita.

Tiedote 17.9.2021 / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Oriveden kaupunki

LSS21-valmiusharjoitus järjestetään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Oriveden kaupunki osallistuu 22. lokakuuta järjestettävään harjoitukseen. Mukana harjoittelemassa on kaupungin valmiusjohtoryhmä ja muita keskeisiä viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Harjoituksen yhteisenä taustateema on suomalaisessa ydinvoimalassa tapahtunut vakavimman luokan onnettomuus, joka koskettaa koko yhteiskuntaa ja kohdistuu laajaan ihmisjoukkoon.

Yhtenäisen ja yhteisen kokonaistilannekuvan merkitys korostuu

Harjoitustilanteessa eletään säteilyvaaratilannetta noin 100–400 km päässä onnettomuuspaikasta.  Elinympäristön kaikille pinnoille on tullut radioaktiivista laskeumaa ja tilanteesta aiheutuu paljon mittaustarvetta ja muita toimenpiteitä kunnissa.

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut suosituksia ulkona oleskelun rajoittamisesta sekä suosituksia ja määräyksiä talousveden laadun mittauksista. Kaikkien alueella tuotettavien elintarvikkeiden puhtaus on varmistettava mittauksin ja analyysein ennen kuin niitä toimitetaan markkinoille tai kulutukseen.

LSS21-valmiusharjoituksen tavoitteena on selvittää säteilyvaaratilanteen jälkivaiheeseen liittyvä ohjeistus ja tuottaa siitä harjoittelijoille selkeä käsitys sekä jakaa yhteinen kokonaiskuva tilanteesta. Lisäksi harjoituksessa on tarkoitus tehostaa säteilyvaaratilanteeseen varautumista, oppia eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla.

Säteilyonnettomuuksiin varautuminen on yhteinen asia

Valmiusharjoitusten järjestäminen on yksi aluehallintovirastolle säädetyistä tehtävistä. Valmiusharjoituksia järjestetään yhteiskunnan valmiuden kehittämiseksi. Harjoitusten avulla testataan ja kehitetään yhteiskunnan valmiutta selviytyä sitä kohtaavista häiriötilanteista ja poikkeusoloista. Valmiusharjoituksiin osallistuvat alueen kunnat, viranomaisia, paikallis- ja aluehallintoa, sekä tarpeen mukaan elinkeinoelämän, tiedotusvälineiden ja järjestöjen edustajia.

– Harjoituksen jälkeen kaikilla alueen toimijoilla pitäisi olla huomattavasti paremmat valmiudet ja osaaminen toimia mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti säteilyvaaratilanteissa. Asia koskettaa jokaista, kaikkien meidän on hyvä tietää, kuinka toimimme tilanteessa, jossa meillä on vain muutamia tunteja aikaa suojautua, huolehtia läheisistä ja suojata laskeumalle alttiita elintärkeitä elintarvikkeita ja varautua elämään muutama päivä tai viikko hyvin poikkeuksellisissa oloissa, kertoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Tarja Wiikinkoski.

Lisätietoja

Pelastustoimi ja varautuminen vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Ylijohtaja Marko Pukkinen p. 0295 018 542

Johtaja Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800

etunimi.sukunimi@avi.fi

Palaa uutislistaukseen