Oriveden kaupunki säästää energiaa monilla keinoilla ja varautuu myös sähkökatkoihin

Tekninen lautakunta hyväksyi syyskuun lopulla pitkän listan kaupungin energiansäästökeinoja. Kaupunkikonsernissa on otettu käyttöön useita muitakin tapoja säästää energiaa. Uusia säästötapoja etsitään koko ajan.

– Lautakunnan listalla on sekä lyhyen että pitkän aikavälin säästökeinoja, kertoo kaupungin tekninen johtaja Matti Vesava.

Heti toteutettavia keinoja ovat muun muassa kaupungin kiinteistöjen huonelämpötilan lasku 1–3 asteella tilasta riippuen ja tilojen käyttäjien opastaminen. Lämpötilan laskeminen ei koske ikäihmisten asumisyksikköjä eikä todennäköisesti päiväkoteja.

Kaupungin tilojen käyttäjiä ohjeistetaan sammuttamaan valot ja sulkemaan ikkunat ja ovet aina tilasta poistuessaan sekä sammuttamaan sähkölaitteet käytön jälkeen.

Oriveden kaupunki on mukana Motivan Astetta alemmas -kampanjassa.

Uimahallin lauantait saunattomia

– Uimahallissa on saunaton päivä lauantaisin alkaen 22. lokakuuta ja päättyen 17. joulukuuta, kaupungin liikuntapäällikkö Roope Marski sanoo.

Uimahallissa säästetään sähköä myös valaistusta säätämällä. Perjantaisin on luvassa tunnelmavaloissa uimista. Aamupäivisin hyödynnetään isoista ikkunoista tulevaa luonnonvaloa.

– Veden lämpötilaa ei ole tarkoitus alentaa. Uimahallin sisälämpötilaa on laskettu jo vuodenvaihteessa, Marski selvittää.

Uimahallissa aloitetaan käyttöveden lämmön talteenotto. Pitkän aikavälin suunnitelmissa on myös aurinkopaneelien asentaminen uimahallin katolle.

– Kodeissa ja kaupungin tiloissa on hyvä muistaa, että yksi minuutti lämpimässä suihkussa kuluttaa enemmän energiaa kuin koko päivän valaistus ja kotielektroniikan käyttö kolmihenkisessä kotitaloudessa, Matti Vesava muistuttaa.

Valaistusta uusitaan ja säädetään

Valaistus on yksi suurimmista energiansyöjistä.

– Kaupunki on jo vuosien ajan päivittänyt katuvaloihin LED-polttimoita ja tätä työtä jatketaan edelleen, kertoo Vesava.

Oriveden kaupunki kuuluu niin sanottuihin KETS-kuntiin, jotka ovat solmineet kunta-alan energiatehokkuussopimuksen ja sitoutuneet energiankäytön tehostamiseen.Tänä vuonna Orivesi on säästänyt kokonaisenergiakäytössä 4,1 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. KETS-kuntien joukossa Orivesi on ollut edelläkävijä katuvalaistuksen päivittämisessä LED-tekniikkaan.

Alkavan talven aikana katuvalaistusta aiotaan osin vähentää yöaikaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on aurinkopaneelien hyödyntäminen katuvalaistuksen rakentamisessa sekä katuvalojen himmentämismahdollisuus.

Kaupungin kiinteistössä otetaan entistä enemmän käyttöön hämäräkytkimiä ja liiketunnistimia.

Kaupungin asumispalvelupäällikkö ja Orivesi-talo Oy:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Naumanen kertoo, että samoja toimenpiteitä toteutetaan myös Orivesi-talossa sekä Kotikoivu Oy:n vuokrataloissa.

– Orivesi-talossa on siirrytty kokonaan LED-pohjaisiin loisteputkiin ja muuhun valaistukseen. Olemme lisänneet ja tulemme edelleen lisäämään valoautomatiikkaa.

Roope Marski, joka toimii myös Oriveden Jäähalli Oy:n toimitusjohtajana, kertoo, että jäähalli on ollut täysin LED-valaistu jo kolme vuotta.

Jouluvaloista ei luovuta

Kaupunki pitää kuitenkin tärkeänä valaistuksen tuomaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Joulunavauksen 18.11. aikaan aiotaan jälleen toteuttaa valotaideteos, mutta edellisvuotta suppeampana. Teos rakennetaan LED-valaisimilla, jotka kuluttavat vain vähän energiaa.

– Valotaideteoksesta järjestettiin kaupungin Facebook-sivulla asukasäänestys ja selvä enemmistö kannatti valotaidetta, vaikka energiansäästöä nyt laajemmassa mittakaavassa haetaankin, kertoo kaupungin kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen.

Joulunavauksen aikaan asennetaan myös keskustan valopylväisiin viime vuosilta tutut lumihiutalevalot, jotka poistetaan tammikuun puolivälin tienoilla, eli noin kuukautta aiemmin kuin normaalisti.

Aurinkopaneeleja katoille

– Lämmitysjärjestelmän valinnalla on suuri merkitys energiankulutukseen. Tähtiniemen jätevedenpuhdistamoon asennetaan parhaillaan aurinkopaneeleja, Matti Vesava sanoo.

Aurinkopaneeleja tai hybridimallista lämmitysjärjestelmää kaavaillaan myös ainakin uimahalliin, liikuntahalliin ja kaupungin tekniselle varikolle. Muiden kiinteistöjen osalta on tarkasteltava katon suuntaa ja kuntoa. Kotikoivun öljyllä lämmitettäviin vuokrataloihin on asennettu vesi-ilmalämpöpumput, joilla saavutetaan noin 30 prosentin säästö lämmityskustannuksissa.

– Aurinkopaneelien asentaminen vuokrataloihin ei ollut kartoituksen mukaan vielä nykyisellä tekniikalla kannattavaa, Veli-Pekka Naumanen kertoo.

Korjauksilla säästöjä

Kaikkiin kaupungin kiinteistöihin tullaan tekemään energiakatselmukset, joiden perusteella tehdään korjauksia ja saavutetaan säästöjä.

– Rakennuksia ja ikkunoita tiivistetään ja ilmanvaihtoa säädetään järkevästi. Jätevedenpuhdistamolla kartoitetaan lämpimän jäteveden hyödyntämistä, sanoo Vesava.

Kotikoivulla merkittävimmät energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet toteutetaan peruskorjausten yhteydessä vuosina 2023–2026. Esimerkiksi huoneistokohtaisten vesimittarien käyttöönoton ennakoidaan tuovan noin 30 prosentin säästöt. Poistoilman lämmön talteenotolla taas voidaan säästää 20–40 prosenttia lämmitysenergian kulutuksesta. Samalla huoneilman laatu paranee merkittävästi.

Oriveden jäähalliin tehtiin peruskorjaus vuosina 2019–2021. Roope Marskin mukaan jäähallin sähkönkulutus on vähentynyt remontin jälkeen 25–30 prosenttia.

Kaupunki varautuu myös sähkökatkoihin

Oriveden kaupunki varautuu kaikissa kiinteistöissään myös tilanteisiin, joissa sähköä ei ole saatavilla. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut asiasta kuntiin ohjauskirjeen, jossa todetaan, että kahden tunnin kiertävät sähkökatkot voivat olla sähköpulan vuoksi mahdollisia.

Kaupunki käy tiivistä vuoropuhelua paikallisen sähköverkkoyhtiö Elenian kanssa sekä sote-kiinteistöjen ja -palvelujen osalta Tampereen kaupungin kanssa. Myös Oriveden kylien varautumisyhteyshenkilöiden ja Elenian kanssa on sovittu yhteinen tilaisuus, jossa käydään läpi sähkökatkoihin varautumista ja sähkökatkostilanteissa toimimista. Kaupungilla ja suurimmilla kyläalueilla on yhteistoimintasopimukset, joita voidaan hyödyntää häiriötilanteissa.

Kaupungin valmiusjohtoryhmä on ollut koolla ja kartoittanut kaupungin kiinteistöjen tilannetta. Kiinteistöjen käyttäjiä tullaan ohjeistamaan sähkökatkostilanteissa toimimisesta.

– Paras keino ehkäistä sähkökatkoja on se, että kaikki asukkaamme osallistuvat sähkönsäästötalkoisiin, Matti Vesava kannustaa.

Lisätiedot:

Tekninen johtaja Matti Vesava, p. 040 133 9247, matti.vesava@orivesi.fi

Liikuntapäällikkö, Oriveden Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Roope Marski, p. 050 421 0992, roope.marski@orivesi.fi

Asumispalvelupäällikkö, Orivesi-talo Oy:n ja Oriveden Kotikoivu Oy:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Naumanen, p. 040 133 9250, veli-pekka.naumanen@orivesi.fi

Kulttuurijohtaja, kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen, p. 040 596 3087, pia-maria.ahonen@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen