Oriveden tilinpäätös 1,61 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Oriveden kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut. Kaupungin tulos on selkeästi talousarviota parempi. Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen 25.3.2024 ja se etenee valtuuston käsittelyyn. 

Oriveden kaupungin tilikauden 2023 tulos on ylijäämäinen 1,61 miljoonaa euroa, kun muutettu talousarvio oli ylijäämäinen noin 0,88 miljoonaa euroa. Ennakoitua suurempi ylijäämä on muodostunut verotulojen ja valtionosuuksien arvioitua isommasta kertymästä sekä henkilöstösivukulujen alittumisesta.

Vuosi 2023 oli kunnille ensimmäinen vuosi sote-uudistuksen jälkeen. Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi tilinpäätökset 2022 ja 2023 eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska uudistuksessa kaupungilta siirtyi huomattava osa menoja ja tuloja hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueuudistuksen käynnistymisen vuoksi Oriveden kaupungin verotulot vähenivät 43,2 prosenttia ja valtionosuudet 79,4 prosenttia. Vähennykset olivat yhteensä 37,93 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kaupungin toimintakulut vähenivät 55,1 prosenttia eli 40,84 miljoonaa euroa.

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot vähenivät vuonna 2023 edellisvuodesta 22,2 prosenttia eli 1,79 miljoonaa euroa. Toimintakate pieneni 63,2 prosenttia eli 38,91 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 toimintakulut olivat 28,97 miljoonaa euroa ja toimintakate 22,67 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi 21,87 miljoonaa euroa ja valtionosuudet olivat 5,53 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelman mukaan vuosikate on 4,67 miljoonaa euroa (2022: 4,08 milj. euroa), eli 529 euroa asukasta kohden (2022: 457 €/as.). Vuosikatteen kehityksen mukaisesti kaupungin taloudellinen tilanne parani.

Vuoden 2023 aikana nostettiin viisi miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Viime vuoden lopussa Oriveden kaupungin lainakanta oli 21,2 miljoonaa euroa (2022: 18,3 M€) eli asukasta kohden 2 398 euroa (2022: 2 050 €/as.).

Investointeja tehtiin vuonna 2023 bruttona 5,59 miljoonalla eurolla. Suurimmat investointikohteet olivat maa-alueiden ja entisen ammattikoulun kiinteistön hankinta, yhteiskoulun korjaukset sekä kunnallistekniikan ja vesihuoltolaitoksen korjaus- ja rakentamishankkeet.

Vuoden 2023 aikana tehtiin hankesuunnittelua Rovastinkankaan koulun laajentamiseksi. Tätä varten ostettiin koulun vierestä purettavaksi entinen ammattikoulun kiinteistö. Rovastinkankaan koulun laajennusta on tarkoitus päästä rakentamaan keväällä 2025.

Yleisen suuntauksen mukaisesti Oriveden kaupungin työttömyysaste kasvoi ja oli vuoden 2023 lopussa 10,2 prosenttia (2022: 9,2 %). Työttömyysaste jäi Pirkanmaan keskiarvon (11,2 %) alapuolelle.

Oriveden asukasluku väheni viime vuonna 97 asukkaalla.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 4015790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja, p. 050 366 4444, marjatta.lilja@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen