Oriveden vesilaitoksen talousveden klooraus aloitetaan uudelleen

Uusista vesinäytteistä ilmenee, että Oriveden vesijohtoverkostossa on havaittu edelleen muutoksia vedenlaadussa. Talousveden desinfiointi on aloitettu uudelleen ja vedessä voi esiintyä kloorin hajua ja makua.

Desinfiointi ei aiheuta terveyshaittaa, vaan turvaa talousveden mikrobiologisen laadun. Vettä voi käyttää normaalisti.

Vesinäytteissä havaittiin vuoden alussa tavallisesta tasosta poikkeavia muutoksia verkoston vedenlaadussa. Verkostoa huuhdeltiin tammikuussa desinfioimalla ja vettä juoksuttamalla. Oriveden kaupungin vesilaitos selvittää haitan aiheuttajaa. Vesijohtoverkoston lisäksi juuri saneerattu ylävesisäiliö desinfioidaan uudelleen.

Toimenpiteet ovat tilapäisiä. Vesilaitos pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa haittaa.

Lisätiedot:

Vesilaitoksen vastaava hoitaja Esko Mäntysaari, p. 050 594 4491, esko.mantysaari@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen