Orivesi ja Kuhmoinen selvittävät yhteistyötä kansalaisopiston opetuksen järjestämisessä

Kuhmoisten kunta on ehdottanut Oriveden seudun kansalaisopistolle yhteistyötä kansalaisopiston opetuksen järjestämisestä Kuhmoisten alueella. Tällä hetkellä Kuhmoisella on yhteistyösopimus Jämsän kaupungin kanssa.

Kuhmoisten kunnan sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 14.2.2023 sopimuksen päivittämistä sekä vaihtoehtona sopimuksen irtisanomista helmikuun 2023 loppuun mennessä ja yhteistyön sopimista Oriveden seudun kansalaisopisto OSKO:n kanssa.

Kuhmoisten sivistyslautakunta päätyi Jämsän työväenopiston sopimuksen irtisanomiseen. Sopimus Jämsän kaupungin kanssa päättyy 31.12.2023. Kuhmoisen kunta on käynyt alustavia keskusteluja OSKO:n kanssa, ja molemmilla tahoilla olisi yhteistyöhalukkuutta.

Kuhmoinen liittyisi OSKO:on vuonna 2024

Seuraavaksi asia siirtyy Oriveden kaupungin käsiteltäväksi. Elämänlaatulautakunta käsittelee mahdollista yhteistyösopimusta kokouksessaan 23. maaliskuuta, jonka jälkeen sopimusasia etenee muihin toimielimiin.

Jos Kuhmoisten ja Oriveden välinen sopimus toteutuisi, OSKO vastaisi vapaan sivistystyön opetuksen järjestämisestä Kuhmoisten kunnan alueella. Orivedellä on ollut vastaavanlainen sopimus Juupajoen kanssa vuodesta 1993 asti.

Uuden kunnan liittyminen OSKO:on tulisi toteutuessaan voimaan vuoden 2024 alusta. Suunnittelutyö tulisi kuitenkin aloittaa jo kuluvana keväänä, jotta opetustarjonta ehditään rakentamaan tulevaa lukuvuotta varten.

– Yhteistyö Juupajoen kunnan kanssa on ollut sujuvaa ja antoisaa. Kuhmoisten osuutta voidaan verrata kokoluokaltaan Juupajoen opetustarjontaan. Toimiva yhteistyön toimintamalli on kannustanut tarttumaan ajatukseen toiminnan laajentamisesta. Omalta osaltamme olemme valmiita toivottamaan Kuhmoisen tervetulleeksi OSKO:on, kertoo Oriveden seudun kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen.

Yhteistyön tiivistämistä Pirkanmaan toimijoiden kanssa

Kuhmoinen siirtyi Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaahan vuonna 2021 toteutuneen maakuntauudistuksen myötä.

– Sivistystoimessa halutaan tiivistää yhteistyöverkostoja Pirkanmaan toimijoiden kanssa, toteaa Kuhmoisten sivistystoimenjohtaja Pertti Terho Kuhmoisten kunnan tiedotteessa.

Kuhmoinen kuuluu maakunnan vaihdoksen myötä myös eri hyvinvointialueeseen kuin nykyinen opistokumppani Jämsä. Kuhmoisten sivistyslautakunnan esityslistassa todetaan, että hyvinvointialueen sisällä on leimallista sivistys- ja sote-palveluiden tiivis yhdyspintatyö monissa verkostoissa.

Lisätiedot:

Ota yhteyttä


Palaa uutislistaukseen