Orivesi sai merkittävän hankerahoituksen retkeilymatkailun digitaaliseen kehittämiseen

Oriveden seudun retkeilyreiteistä halutaan tulevaisuudessa merkittävä osa Pirkanmaan luontomatkailukohteiden ja reittien muodostamaa elämysalustaa. Luontomatkailun kehittäminen nähdään isona potentiaalina.

Pirkanmaan liitto / Maakuntahallitus ja Oriveden kaupunki, tiedote 8.11.2021

Oriveden kaupunki on käynnistämässä Retkeilymatkailun digitaaliset palvelukonseptit -hanketta. Maakuntahallitus myönsi Oriveden kaupungille hankkeen toteuttamiseen 62 898 euroa. Oriveden kaupunginhallituksen hyväksymä hankkeen omarahoitus on 15 724 euroa.

Vuoden 2023 kesäkuun loppuun kestävän hankkeen tavoitteena on vauhdittaa reitistöihin perustuvaa retkeilymatkailua sekä edistää uusien digitaalisten palvelukonseptien ja -ratkaisujen syntymistä. Lisäarvoa retkeilykokemukseen ja tuotteeseen on mahdollista tuoda erilaisilla luovan talouden sisällöillä ja palveluilla.

Tarkoitus on tuotteistaa olemassa olevat reitit digitaalisesti ja markkinoida oikein. Hyvin tuotteistettu ja markkinoitu reitti tarjoaa laadukkaita elämyksiä ja pidentää matkailijoiden viipymää matkailualueilla.

– Luonto on vahvasti läsnä Orivedellä joka oven ja ikkunan takana. Haluamme parantaa luontokohteidemme tunnettuutta koko Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti. Haluamme myös tuoda digitaalisuuden vahvemmin osaksi retkielämystä, kertoo Oriveden kaupungin yrityskoordinaattori Irene Suhonen.

Suhonen kertoo, että hankkeessa kokeillaan ja testataan uudenlaisia retkeilymatkailun palveluita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 360-videot.  

Hanke käynnistyy keväällä 2022. Hankkeeseen palkataan määräaikainen hankekoordinaattori.

Hankerahoituksessa on kyse Pirkanmaan Alueellisen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon tarkoitettu Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määräraha. Hanke tukee Pirkanmaan selviytymissuunnitelman sekä maakuntaohjelman toteutusta.

Lisätietoja:

Oriveden kaupunki: Yrityskoordinaattori Irene Suhonen, puh: 040-133 91111, irene.suhonen@orivesi.fi

Pirkanmaan liitto: Rahoitusasiantuntija Jaana Niittyniemi p. 050 326 1620, jaana.niittyniemi@pirkanmaa.fi

Palaa uutislistaukseen