Orivesi selvittää aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksia – kaupunki sai ainoana Pirkanmaan kuntana ympäristöministeriön hankeavustuksen

Oriveden kaupunki käynnistää lokakuussa selvityksen mahdollisista aurinkovoimaloiden sijoittumispaikoista Oriveden alueella. Selvityksen tarkoituksena on tarjota tietoa tulevaisuuden aurinkovoimalahankkeille.

Selvityksessä tarkastellaan kaupungin ja yksityisten omistamia maa-alueita koko kunnan alueella. Tavoitteena on löytää paikkoja, jotka eivät merkittävästi vähennä metsä- tai viljelyalaa.

– Kiinnitämme erityistä huomiota sellaisten kohteiden löytämiseen, joissa aurinkovoimala sijoittuisi joutomaalle, eli esimerkiksi entiselle kaatopaikalle tai turvetuotantoalueelle, maankaatopaikalle, vanhoille louhos- ja kaivosalueille tai viljelykäytöstä poistuneelle pellolle, kertoo Oriveden kaupungin kaavoituspäällikkö Antti Kivikko.

Kivikko toteaa, että selvitys tarjoaa mahdollisuuden saada muuten vajaakäytöllä olevia alueita tuottavaan käyttöön edistämään vihreää siirtymää.

– Meille on jo tullut muutamia aurinkoenergiahankkeisiin liittyviä yhteydenottoja, joissa tiedustellaan voimaloille sopivia sijoittumispaikkoja. Selvityksen avulla voimme tuoda esiin aurinkovoiman tuotannolle otollisimmat alueet ja pyrkiä siten edistämään hankkeiden toteutumista Orivedellä.

Selvitys avoimeen jakoon ja tietopankiksi

Selvityksen on määrä valmistua ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä, ja se tulee valmistumisen jälkeen avoimeen jakoon kaupungin verkkosivuille.

– Materiaali toimii siten tietopankkina aurinkoenergia-alan toimijoille sekä maanomistajille, Kivikko sanoo.

Selvityksen avulla Oriveden kaupunki voi tarjota ja kilpailuttaa kaupungin mailla olevia, aurinkovoiman tuotantoon soveltuvia alueita alan toimijoille, jotka voivat toteuttaa vihreän siirtymän yksityisiä investointeja. Selvitys tuo esille myös yksityisten omistamilla alueilla olevat potentiaaliset kohteet.

Kivikko korostaa, että selvitys ei vaadi yksityisiltä maanomistajilta mitään eikä tarkoita aurinkovoimalan rakentamista, vaan mahdollisten voimaloiden toteutuminen edellyttää aina maanomistajien ja aurinkoenergia-alan toimijoiden välistä sopimista sekä asianmukaisia lupaprosesseja.

Hyvä esimerkki muille kunnille

Oriveden kaupungille myönnettiin ympäristöministeriön valtionavustusta, joka on tarkoitettu kunnille ja maakuntien liitoille vihreän siirtymän investointihankkeiden edistämiseen. Oriveden selvityshankkeen kokonaiskustannusarvio on 40 000 euroa, josta ympäristöministeriön avustus korvaa enintään 28 000 euroa. Selvityksen toteuttaa Ramboll Oy. Ramboll on yksi Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n valitsemista puitesopimuskumppaneista, joiden kesken Oriveden kaupunki järjesti minikilpailutuksen.

Oriveden kaupunki jätti avustushakuun kolme hakemusta, joista yksi sai myönteisen päätöksen. Ympäristöministeriön avustusmäärärahaa oli kaikkiaan jaossa 2,6 miljoonaa euroa, josta hakukierroksella myönnettiin 1,3 miljoonaa euroa. Orivesi oli ainoa Pirkanmaan kunta, jolle avustusta myönnettiin.

Orivesi sai avustushakemukseensa puoltavan lausunnon Pirkanmaan ELY-keskukselta, joka katsoo hankkeen toimivan hyvänä esimerkkinä muille kunnille aurinkovoimaselvitysten laadinnassa, jolloin hankkeella voidaan nähdä olevan laajempaakin vaikuttavuutta.

Yhteystiedot:

Oriveden kaupungin kaavoituspäällikkö Antti Kivikko, p. 040 133 9133, antti.kivikko@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen