Orivesi tekee ensi vuonna niukasti positiivisen tuloksen – sote-palvelujen siirtyminen puolittaa menot ja tuloveroprosentin

Oriveden kaupungin vuoden 2023 talousarvio lupaa niukkaa 16 000 euron ylijäämää. Hyvinvointialueen käynnistyminen tuo merkittäviä muutoksia toimintaan ja menoihin. Suurin investointi kohdistuu asemanseudulle.

Oriveden kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 14.11. vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023−2025 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto kokoontuu talousarviokokoukseen 28.11.

Ensi vuoden talousarvio ennakoi 0,016 miljoonan euron ylijäämää kahden miinusmerkkisen vuoden jälkeen. Taloussuunnitelman mukaan Orivedelle on tiedossa alijäämäisiä tuloksia taas vuodesta 2024 eteenpäin.

– Yleisesti kuntien talousnäkymä vuodelle 2023 on varsin hyvä, mutta vuodesta 2024 lähtien jälleen heikkenevä, kertoo Oriveden kaupungin talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja.

Vuosikate paranee

Toiminnasta saatavien tuottojen ja toimintakulujen erotuksena talousarvioon 2023 muodostuu vuosikatetta 3,13 miljoonaa euroa. Vuosikatteen määrä kasvaa edellisvuoteen verrattuna. Vuosikate kattaa 98,1 prosenttia poistoista.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta muodostuva toimintakate on 22,66 miljoonaa euroa miinuksella. Lainakanta asukasta kohden tulee ensi vuonna olemaan 2 221 euroa (kuluvana vuonna 2 066 euroa). Kaupungin lainamäärä kasvaa tulevinakin vuosina, mutta on edelleen valtakunnan keskiarvon alapuolella.

Kaupunginvaltuuston aiemmin vahvistamat kiinteistöveroprosentit säilyvät kuluvan vuoden tasolla: vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistövero on 0,60 prosenttia, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero on 1,45 prosenttia ja rakentamatonta rakennuspaikkaa verotetaan kolmella prosentilla.

Hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä kuntien tuloveroprosentteja leikataan 12,36 prosenttiyksiköllä, jolloin Orivedellä ensi vuoden tuloveroprosentiksi jää 9,36.

Menot puolittuvat, palvelut säilyvät

Sote-uudistus muuttaa merkittävästi kuntien tehtäviä ja taloutta. Vuoden 2023 alusta alkaen vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sote-menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Oriveden kaupungin menoista vähenee noin puolet. Samalla myös kuntien saamia valtionosuuksia leikataan.

Tehtäväkentän kaventuessa kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla vähenevät. Kuntatalouden toimintamenoja kasvattavat erityisesti kunta-alan ansiotason ja hintojen nousu. Myös korkojen nousu kiristää velkaantunutta kuntataloutta.

– Talousarvio 2023 ei lupaa menotasoon kasvua. Ainoastaan palkankorotuksiin varataan määrärahaa 3,5 prosenttiyksikköä, Lilja toteaa.

Asukkaiden palveluihin ei ole tulossa muutoksia.

– Talousarvion tärkeimpänä tavoitteena on järjestää ja turvata laadukkaat palvelut kuntalaisille. Hyvinvointialueiden käynnistyminen on meille iso toiminnallinen muutos. Kaupungin kannalta tärkeää on muodostaa hyvät yhteistyömuodot hyvinvointialueen kanssa, sanoo kaupunginjohtaja Juha Kuusisto.

Asemanseudun kehittämistä jatketaan

Orivesi tekee ensi vuonna melko maltilliset 4,52 miljoonan euron investoinnit. Suurin yksittäinen hanke on yhteistyössä Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa Asematielle rakennettava kevyen liikenteen väylä. Hankkeen rahoitus jakautuu puoliksi Ely-keskuksen kanssa. Oriveden kaupungin rahoitusosuus on 900 000 euroa.

– Kevyen liikenteen väylän rakentaminen on seuraava askel asemanseudun kehittämiselle, joka käynnistyi tänä vuonna rautatieaseman pysäköintialueen uudistamisella. Helppo liikkuminen ja junayhteyden entistä parempi saavutettavuus kasvattavat asemanseudun vetovoimaa, kaupunginjohtaja Kuusisto uskoo.

Asemanseudun kehittäminen jatkuu alueelle laaditun suunnitelman mukaisesti. Kaupunki on hankkinut kuluvan vuoden aikana Asematien varresta kaksi tonttia. Näille sekä aseman makasiinirakennukselle määritellään ensi vuoden aikana tulevaisuuteen tähtäävä käyttötarkoitus.

Tärkeä investointi on myös Kaupintielle rakennettava seniorivuokratalo, joka valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Senioritalon omistajaksi tulee Artun Palveluasunnot Oy ja kohteen 37 vuokra-asuntoa tulee hallinnoimaan Pirkanmaan hyvinvointialue.

Vajaat miljoona euroa investoidaan talonrakennushankkeisiin, jotka ovat pääosin peruskorjaushankkeita muun muassa uimahalliin. Kunnallistekniikan rakentamiseen ja korjaamiseen on varattu vajaat kaksi miljoonaa euroa ja vesihuoltolaitoksen rakentamiseen ja peruskorjaukseen 686 000 euroa.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 401 5790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja, p. 050 366 4444, marjatta.lilja@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen