Orivesiläinen yhdistys tai yhteisö voi saada tilapäisrahoitusta työllistämiseen 1.8.2022 alkaen

Oriveden kaupunginhallitus voi elokuun alusta alkaen harkintansa mukaan myöntää orivesiläisille tai Orivedellä toimiville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille työllistämiseen tarkoitettua tilapäistä työllistämislainaa.

Työllistämislaina on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yhdistykselle on myönnetty työttömän työnhakijan työllistämiseen tarkoitettu palkkatuki, mutta palkkatuen maksamisessa on viiveitä. Työllistämislainalla turvataan yhdistyksen maksuvalmius.

Työllistämislainaa haetaan kirjallisesti

Jos kaupunginhallitus myöntää yhdistykselle työllistämislainan, yhdistys sitoutuu työllistämään palkkatuella orivesiläisen työttömän.

Työllistämiseen myönnettävä laina voi olla enintään 1 800 euroa kuukaudessa työllistettyä kohden ja sitä voidaan myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi. Työllistämislainan määrä ei voi olla suurempi kuin myönnetyn palkkatuen määrä.

Tilapäis- tai työllistämislainasta ei peritä korkoa eikä sille vaadita vakuutta. Tilapäislainaa haetaan kirjallisesti sähköisellä lomakkeella (suomi.fi-verkkopalvelussa). Kaupungin verkkosivuilta löytyy myös toimintaohje tilapäisrahoitusten hakemiseen.

Hankkeisiin voi hakea tilapäislainaa

Orivedellä on jo vuodesta 2001 saakka myönnetty tilapäislainoja yhdistyksille. Päätöstä on vuosien kuluessa muutaman kerran tarkennettu. Tilapäislainaa voidaan myöntää tilanteissa, joissa yhdistyksellä on myönteinen hankerahoituspäätös, mutta rahoituksen maksussa on viivettä.

Tilapäislaina voi olla yhtä hanketta kohden enintään 25 000 euroa ja laina-aika enintään 12 kuukautta. Tilapäislainan määrä voi olla enintään myönnetyn hankerahoituksen suuruinen.

Marraskuussa 2021 kaupungille saapui kuntalaisaloite, joka koski muun muassa yleishyödyllisten yhteisöjen työllistämiseen myönnettävää tilapäislainaa. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2022, että orivesiläisille tai Orivedellä toimiville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille voidaan myöntää tilapäisrahoitusta myös työllistämistä varten 1.8.2022 alkaen.

Palaa uutislistaukseen