Orivesiläiset työttömät voivat saada opintoseteliavustusta kansalaisopiston kursseihin – KUPPI-projektissa edistetään hyvinvointia kulttuurin avulla

Oriveden kaupunki on mukana Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla eli KUPPI-projektissa. Kukin projektin toteuttajakunnista on valinnut kohderyhmän, jonka hyvinvointia voitaisiin parantaa kulttuurin avulla.

Tiedote 4.10.2022 / Oriveden kaupunki ja Tampereen kaupunki

Orivedellä kohderyhmäksi valittiin työttömät asukkaat, jotka voivat syksystä 2022 lähtien hakea opintoseteliavustusta Oriveden seudun kansalaisopiston kursseihin. Myös ikäihmiset otetaan projektin aikana huomioon.

Kansalaisopisto on saanut Opetushallitukselta määrärahan opintoseteliavustuksia varten. Opintoseteleitä voidaan myöntää määrärahan puitteissa. Työttömien opintoseteliavustus on pääsääntöisesti 50 prosentin alennus kurssimaksusta. Alennusta on mahdollista saada yhdestä kurssista lukukautta kohden ja vain ryhmäopetuksen kursseihin.

Kansalaisopisto tekee KUPPI-projektissa tiivistä yhteistyötä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Eri toimialojen välinen yhteistyö onkin yksi KUPPI-projektin tärkeimmistä tavoitteista. Työllisyyspalvelut jakaa asiakasohjauksen kautta opintoseteleitä työttömille työnhakijoille.

– Opintoseteleitä voi hakea koko lukuvuoden 2022–2023 ajan, mutta ne tulee toimittaa rehtorille ennen kurssien laskutusta, kertoo kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen. – Tavoitteenamme on kannustaa työttömiä matalan kynnyksen harrastustoiminnan pariin. Tällä tavoin on mahdollista edistää pienin askelin yksilön elämänlaatua ja hyvinvointia.

Kulttuuriluotsitoiminta suunnitteilla Orivedellä

KUPPI-projektin myötä moni kunta on ottamassa käyttöön vapaaehtoistyöhön perustuvaa kulttuuriluotsitoimintaa.

– Hankkeen kautta on mahdollista saada koulutusta ja tukea kulttuuriluotsitoiminnan käynnistämiseen. Tätä tilaisuutta on tarkoitus hyödyntää myös Orivedellä, Ahonen kertoo.

Tarkkaa ajankohtaa kulttuuriluotsitoiminnan käynnistymiseen ei ole vielä tiedossa.

Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka ovat perehtyneitä oman paikkakuntansa kulttuuritarjontaan ja toimivat oppaina tai kavereina kulttuurikohteissa. Kulttuuriluotsit tuovat kulttuuria kaikkien saatavilla ja rohkaisevat kulttuuritapahtumiin sellaisia henkilöitä, joiden voi olla syystä tai toisesta vaikeaa osallistua niihin itsenäisesti.

KUPPI-projekti on puolivälissä

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -projekti on Tampereen kaupungin hallinnoima kehittämisprojekti, jonka toteuttajina on yhteensä 19 Pirkanmaan kuntaa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Projekti saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. Se käynnistyi vuonna 2021 ja kestää lokakuun 2023 loppuun saakka.

Kulttuurihyvinvoinnin järjestäminen ja siihen ohjaaminen on osa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, joka kuuluu kuntien lakisääteisiin tehtäviin. Vuoden 2023 alusta alkaen siitä vastaavat kuntien lisäksi hyvinvointialueet.

Ota yhteyttä


Ota yhteyttä


Meri Soikka

Työllisyyspalvelujen päällikkö

0401339270
Palaa uutislistaukseen