Paltanmäen sillan uusimisesta muutoksia valtatieliikenteelle, jalankulkuun ja pyöräilyyn

Valtatie 9:n tienparannustyöt Oriveden eritasoliittymän ja Tampereen suuntaan johtavan vajaan kahden kilometrin pituisella ohituskaistaosuudella käynnistyivät huhtikuussa. Valtatien ylittävän nykyisen sillan purkutyö käynnistyy toukokuun alussa. Samalle paikalle rakennettava uusi silta saadaan käyttöön syyskuun lopussa. Työn aikana siltaa ei voi käyttää.

Tiedote 19.4.2022 / Pirkanmaan ely ja Oriveden kaupunki

Valtatie 9:llä Oriveden eritasoliittymän ja Tampereelle johtavan ohituskaistan parantamistyöt ovat olleet huhtikuusta lähtien käynnissä ELY-keskuksen ja Oriveden kaupungin yhteishankkeessa.

Toukokuun alussa käynnistyy nykyisen valtatie 9:n ylittävän sillan purku ja uuden sillan rakentaminen. Oriveden kaupungin omistama, Oriveden yhtenäiskoulun ja jäähallin kohdalla sijaitseva jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämä Paltanmäen ylikulkukäytävä uusitaan nykyiselle paikalleen jännitettynä teräsbetonisiltana. Uusi silta saadaan käyttöön syyskuun lopussa.

Siltatöiden lisäksi valtatie 9:n ohituskaistalle tehdään keskikaide. Tievalaistus uusitaan, ja valtatien ja Tampereelle johtavan rampin varteen tehdään melusuojauksia.

Kevyenliikenteen kiertoreitti kantatie 58:n kautta

Nykyisen sillan purkamisen ja uuden rakentamisen ajaksi ylikulkusillan käyttäjät ohjataan kulkemaan Pohjoiskaaren ja kantatien 58 jalankulku- ja pyörätien kautta. Valtatie 9:n ylittäminen tapahtuu nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä käyttäen Oriveden risteyssillan kautta.

Oriveden kaupunki rakentaa Pohjoiskaaren ja valtatie 9:n rampin välille uuden jalankulku- ja pyörätien. Se rakennetaan Tampereelle vievän rampin linja-autopysäkiltä Oriahteen suuntaan Pohjoiskaarelle. Jalankulkijat ja pyöräilijät voivat käyttää uutta väylää 9.5. alkaen. Jalankulku- ja pyörätie viimeistellään ja päällystetään syksyllä 2022.

Karttakuva, jossa on kiertoreitti sekä uusi kevyenliikenteenväylä
Kuvassa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kiertoreitti toukokuulta syyskuulle sekä uusi kevyenliikenteenväylä, joka avataan käyttöön 9.5.

Uusia liikennejärjestelyjä ja alennettuja nopeusrajoituksia

Silta puretaan monessa vaiheessa ja pääosin yöaikaan. Valtatie 9:n ja sen ramppien liikennettä ohjataan sen mukaan, miten sillan purkaminen etenee. Purkutöiden aikana nykyisiä kaistajärjestelyjä ja väistämisvelvollisuuksia muutetaan tilapäisesti. Nopeusrajoituksena sillan kohdalla käytetään 30 km/h.

Kaivinkoneeseen kiinnitettyjä puristinleukoja käyttäen tehtävä purkutyö kestää noin kaksi viikkoa päättyen toukokuun puolivälissä. Tämän jälkeen alkaa uuden sillan rakentaminen. Uusi silta valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

Kokonaan tietyöt valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Destia Oy. Rakennustöiden kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa, josta vastaavat Pirkanmaan ELY-keskus ja Oriveden kaupunki.

Liitteet

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Heikki Koski, puh. 0295 03 6251, Pirkanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
  • Tekninen johtaja Matti Vesava, puh. 040 133 9247, Oriveden kaupunki
  • Työmaapäällikkö Jarkko Kettunen, puh. 040 358 7179, Destia Oy
Palaa uutislistaukseen