Pendelöinnin idyllinen Asemankylä – Oriveden asemanseudun kehittäminen sai suuntaviivat

Oriveden asemanseudun kehittämissuunnitelma on valmistunut yhteistyössä asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Tulevaisuuden Asemankylän toteuttamista visioidaan asukasillassa 14. kesäkuuta. Asemanseutu on yksi Oriveden kaupungin kehittämisen painopisteistä. Alue sijoittuu juna-aseman ympärille, 24 minuutin junamatkan päähän Tampereesta.

– Asemanseutuun liittyy valtava potentiaali maankäytön, asumisen, työpaikkojen ja liikkumisen kannalta, toteaa Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto. – Houkutteleva sijainti junayhteyksien varrella on ehdoton valttikortti tulevaisuuden asukkaalle ja yrittäjälle. Myös uusi hirsinen Pilke-päiväkoti on hyvä lisä alueen palveluihin.

Kehittämissuunnitelmassa todetaan, että Oriveden asemanseutu tulee säilymään markkinaehtoisena Jyväskylä–Tampere-kaukojunaliikenteen asemana. Myös lähijunaliikennettä kehitetään edelleen. Aseman junayhteydet on turvattu markkinaehtoisuuden vuoksi vuosikymmeniksi eteenpäin.

Kaupungin ja Ramboll Finland Oy:n yhdessä sidosryhmien kanssa laatima kehittämissuunnitelma asettaakin alueen tulevaisuuden visioksi ”pendelöinnin idyllinen Asemankylä”. Tavoitteena on luoda kestävää elämäntapaa ja työntekoa tukevaa kylämäistä asuinympäristöä kaupungin portilla. Visio lupaa asukkaan pääsevän puolessa tunnissa Tampereelle sekä minuuteissa lähipalveluihin, luontoon ja aktiviteetteihin.

Ilmakuvaa Oriveden rautatieasemasta ja junaraiteista.
Kuva: Jani Taipale

Asukkaat ja yrittäjät mukana suunnittelemassa

– Paikallisten asukkaiden ja alueen yrittäjien osallistaminen on ollut keskeisessä roolissa suunnitelman laatimisessa. Osallistamalla saimme suunnitelmaan arvokasta tietoa ja näkemyksellisyyttä alueen erityispiirteistä, mitä vain paikalliset voivat tuoda suunnitelmaan. Suunnitelman jalkautuksessa sidosryhmien merkitys kasvaa entisestään, sillä kehittäminen lähtee ennen kaikkea yhteisöstä ja jokaisen aktiivisuudesta, toteaa projektipäällikkö Eero Salminen Ramboll Finland Oy:lta.

Kehittämissuunnitelmaa varten haastateltiin alueen kiinteistönomistajia, yrityksiä, järjestöjä ja asukkaiden edustajia. Haastatteluissa nousivat esille erityisesti alueen ilmeen kohentaminen ja rakennuskannan uudistaminen, hyvät kulkuyhteydet, käsityöläisyys, Hiedan ranta-alueen hyödyntäminen, hieno miljöö sekä luonnonläheisyys.

Asukaskyselyssä taas kehitettäviksi toiminnoiksi ehdotettiin asumista, kulttuuria ja tapahtumia, virkistyskäyttöä, rantojen hyödyntämistä sekä aseman palvelutason parantamista. Erityisesti toivottiin pysäköinnin ja esteettömyyden kehittämistä sekä kaupunkipyöriä. Hyvinä paikkoina pidettiin Pasin tehdasta, Pitsin huvilaa, Taiston taloa, vanhaa makasiinirakennusta, lähikauppaa ja postia sekä päiväkoteja.

– Kehittämiskohteista ensimmäisenä tartumme aseman pysäköintipaikan uudistamiseen, joka toteutetaan kaupunkiseudun MAL-hankkeena näillä näkymin kuluvan kesän aikana, kaupunginjohtaja Juha Kuusisto kertoo.

Asematielle taas rakennetaan lähivuosina kevyenliikenteen väylä kaupungin ja ELY-keskuksen yhteishankkeena.

Oriveden rautatieaseman pysäköintialuetta, jossa on henkilöautoja pysäköitynä.
Kuva: Jani Taipale

Idyllinen kylänraitti ja siirtolapuutarhoja

– Asemanseudun kehittämisessä on huomioitu kokonaisvaltaisesti alueen ympäristöön ja maankäyttöön liittyvät teemat, mutta suunnitelmassa on tuotu esiin myös toiminnallisia ja alueen imagoon liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteena on parantaa niin fyysistä ympäristöä kuin alueen aktiivisuutta asukkaiden, yritysten ja muiden käyttäjien kohtaamispaikkana niin arjessa kuin juhlassa, Eero Salminen sanoo.

Oriveden Asemankylä voisi rakentua esimerkiksi radanvarren siirtolapuutarhoista, Venehjoen rantakortteleista sekä idyllisestä kylänraitista, jossa vaalitaan vanhaa kulttuuriympäristöä ja tiivistetään kaupunkirakennetta uudisrakentamalla.

– Asemankylässä eletään tulevaisuudessa sujuvaa ja viihtyisää arkea kaupunkiverkostojen solmukohdassa, toteaa Oriveden kaupungin elinvoimajohtaja Tuija Aro. – Visiossa esitettyjen ideoiden pohjalta on nyt tarkoitus lähteä luomaan juuri Oriveden näköistä toteuttamissuunnitelmaa.

Asukasillassa aluetta kierretään yhdessä visioiden

Alueen asukkaat, yrittäjät ja muut toimijat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä vision ehdotuksista lähdetään toteuttamaan. Oriveden kaupunki ja Ramboll Oy järjestävät asukasillan Taiston talolla (Asematie 9, Orivesi) tiistaina 14. kesäkuuta kello 17. Kahvia on tarjolla alkaen kello 16.30.

Ramboll Finland Oy esittelee tilaisuuden aluksi asemanseudun kehittämissuunnitelman. Tapahtuman päätteeksi kuljetaan yhdessä Taiston talolta makasiini- ja asemarakennuksille sekä Pasin Tehtaalle. Kierroksella visioidaan yhdessä alueen tulevaisuuden toimintoja. Kierroksen pituus on alle kilometrin ja se toteutuu säävarauksella.

Tapahtumassa voi tutustua myös Oriveden joukkoliikenneyhteyksiin ja jututtaa paikalla olevia Nyssen edustajia. Paikalle voi saapua kätevästi maksuttomalla Nopa-kuljetuksella Matkahuollon pihasta kello 16.30. Paluukyyti Taiston talolta Matkahuollolle lähtee kello 19.00. Nopa-liikenne on Oriveden kaupungin sisäistä joukkoliikennettä. Samalla voi tutustua orivesiläisen sarjakuvataiteilija Jukka Tilsan luomaan Nopan uuteen ilmeeseen.

Lisätiedot:

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 401 5790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Oriveden kaupungin elinvoimajohtaja Tuija Aro, p. 040 5311736, tuija.aro@orivesi.fi

Liitteet:

Asemanseudun kehittämissuunnitelma (oncloudos.com)

Palaa uutislistaukseen