Pirkanmaan ELY-keskus: Korotuksia valtion myöntämiin yksityistieavustuksiin


Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedote 16.1.2023

Valtioneuvosto on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavustusta muun muassa yksityistien perusparantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla.

Tiekunnalle myönnetään korotettua avustusta uudesta, vuonna 2023 tai ennen vuodenvaihdetta jätetystä, vielä vireillä olevasta hakemuksesta, jota tiekunta ei ole ottanut vastaan ennen uuden asetuksen voimaan tuloa. Jos tiekunta on tehnyt vastaanottoilmoituksen, vaikkei olekaan vielä ennättänyt aloittaa työtä, avustusta maksetaan korotusta edeltäneellä matalammalla prosenttimäärällä.

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:  

  • tavanomaiset tien perusparantamiskohteet 50 % → 70 %
  • merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 % 
  • luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 % 
  • lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 % 
  • talvitie 65 % → 70 %

Pirkanmaalla avustusta haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Avustusta voidaan hakea ympärivuotisesti. Avustusmäärärahoja on tällä hetkellä hyvin käytettävissä. Talvi on hyvää aikaa tehdä suunnitelma ja pitää tiekunnan kokous, jossa päätetään perusparantamiseen ryhtymisestä. Avustushakemus liitteineen tulee tehdä huolellisesti. Silloin sähköisen hakemuksen käsittely sujuu kitkatta ja päätös tulee ELY-keskuksesta vaivattomasti.

Minkälaisia avustettavat parantamishankkeet ovat?

Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin perusparantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi teiden kantavuuden ja kuivatuksen parantaminen sekä rumpujen uusimiset.

Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityistien parantamiseen. Niinpä normaali tien kunnossapito, kuten sorastaminen, lanaaminen, niitto tai auraus, ei täytä avustusehtoja. Avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan harvoin. 

Yhteyshenkilöt

Tienpidon asiantuntija Antti Laine, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 021 345

Palaa uutislistaukseen