Pirkanmaan Jätehuollon kuntavastuulliset hinnat 2023


Tiedote 8.12.2022 / Pirkanmaan jätehuolto Oy

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 7.12. kokouksessa vuoden 2023 jätetaksat. Taksoissa päätettiin muun muassa jäteastioiden tyhjennyshinnat ja jätteiden vastaanottohinnat, sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyshinnat sekä Vuoreksen putkikeräyksen hinnat.

Taksat koskevat Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakuntaa. (Sako- ja umpikaivolietteiden taksan kuljetushinnat eivät koske Nokian kaupungin aluetta.) Taksat astuvat voimaan 1.1.2023.

Jäteastioiden tyhjennyshinnat

Jäteastioiden tyhjennyshintoja on tarkistettu kuljetus- ja käsittelykustannusten muutoksiin perustuen. Vallitseva kustannusinflaatio, polttoainehintojen sekä käsittely- ja kuljetuskustannusten nousu näkyvät myös jätehuollon hinnoissa. Kuljetuskustannukset nousevat keskimäärin 12 %.

Jäteastioiden tyhjennyshinnat ovat Pirkanmaan Jätehuollon alueella maan edullisimmat (Suomen Kiinteistöliiton Indeksitalovertailu 2022).

Metallin ja lasipakkausten keräys muuttuu maksulliseksi kaikille kiinteistöille. Tyhjennyshinnat ovat 7,37-8,68 euroa/tyhjennys (240 l jäteastia). Metallia ja lasipakkauksia voidaan tyhjentää harvoin, joten muutoksen kokonaiskustannukset jäävät kiinteistöille kohtuullisiksi. Oman kiinteistön tyhjennysvälit voi tarkistaa kuntoon Pirkanmaan Jätehuollon sähköisessä asioinnissa: www.pjhoy.fi/verkkopalvelut

Esimerkkejä hinnoista (sis. alv 24 %):

Tyhjennyshintoja:

(Hinnat vaihtelevat kunnittain sekä jäteastioiden koon ja tyypin mukaan)

 • sekajäte (240 litraa) kunnasta riippuen 5,55-8,29 euroa/tyhjennys
 • biojäte (240 litraa) 5,65-7,64 euroa/tyhjennys
 • kartonkipakkaukset (enintään 800 litraa) 7,07-11,00 euroa/tyhjennys
 • muovipakkaukset (enintään 770 litraa) 9,30-10,91 euroa/tyhjennys
 • metalli ja lasipakkaukset (240 litraa) 7,37-8,68 euroa/tyhjennys
 • jäteastian tyhjennyshintaan sisältyy asuinkiinteistöllä myös jäteastia

Aluejätepisteitä käyttävien kiinteistöjen vuosimaksut:

 • vakinaisen asuinkiinteistön vuosimaksu 126,47 euroa
 • yksin asuva 84,64 euroa
 • vapaa-ajan kiinteistö 70,54 euroa

Säännöllinen lietetyhjennys on kiinteistön haltijalle edullisin

Lietetyhjennyksen hinta koostuu kuljetusmaksusta sekä lietteen käsittelymaksusta.

Lietteen kuljetusmaksut ovat kaikissa kunnissa samat. Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti.

Pienempien lietesäiliöiden lietteiden kuljetusmaksut nousevat noin 15 % ja suurten noin 19 %. Korotukset johtuvat pääosin kuljetuskulujen eli polttoaineiden voimakkaasta hinnan noususta.

Säännöllinen tyhjennys on kiinteistön haltijalle edullisin ja päivystystyhjennys kallein. 

Säännöllisen lietetyhjennyksen kuljetushinta:

 • Alle 6 kuution lietemäärä 126,53 euroa
 • Yli 6 kuution lietemäärä 151,68 euroa

Lietteiden tyhjennyshinnat eivät koske Nokian kaupungin aluetta.

Kodin jätteiden vastaanottohinnat jäteasemilla ja jätekeskuksissa

Esimerkkejä kodin jätteiden vastaanottohinnoista:

Maksuton vastaanotto:

 • kodin vaaralliset jätteet
 • sähkölaitteet
 • paperi, kartonki, metalli, lasipakkaukset

Maksullinen vastaanotto:

 • sekajäte (enintään 0,5 kuutiota) 8,00 euroa
 • sekajäte (enintään 2 kuutiota) 23,00 euroa
 • sekajäte (enintään 4 kuutiota) 39,00 euroa
 • puujäte (enintään 2 kuutiota) 19,00 euroa
 • puujäte (enintään 4 kuutiota) 38,00 euroa
 • kyllästetty puu (kuution erissä) 9,00 euroa

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti kokouksessa myös Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän taksan sekä yritysten jätehuoltoa koskevan TSV-taksan (kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva). 

Jätetaksat julkaistaan alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilla. Vuoden alusta hinnat löytyvät myös: www.pjhoy.fi/hinnat

Lisätietoja:     

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Taksat yleisesti sekä putkikeräys: liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissinen, puh. 040 704 0089
Tyhjennyshinnat, lietteet, vastaanotto: tekninen päällikkö, logistiikka Timo Varsala, puh. 050 338 2463

Palaa uutislistaukseen