Retkeile turvallisesti metsästyskaudella!

Syksyinen metsä kutsuu retkeilemään, marjastamaan ja sienestämään. Samaan aikaan on käynnissä myös metsästyskausi. Orivedellä erityisesti Vuorijärven ja Siikajärven alueilla liikkuu nyt runsaasti sekä retkeilijöitä että metsästäjiä. Metsästyksestä huolimatta voit retkeillä turvallisin mielin. Tästä artikkelista saat vinkkejä turvalliseen maastossa liikkumiseen metsästyskauden aikana.

Oriveden Iso Vuorijärven ja Siikajärven alueilla metsästetään hirviä joka vuosi. Samoilla alueilla ovat retkeilijämäärät lisääntyneet huimasti.

– Olemme todella ilahtuneita retkeilykohteiden suosion kasvamisesta, sanoo Oriveden kaupungin retkeilykoordinaattori Hannele Moilanen.

Metsästäjiä ja metsässä liikkumista metsästysaikaan ei tarvitse kuitenkaan pelätä tai varoa. Metsästäjällä on aina vastuu huolehtia turvallisesta jahdista.

– Maastossa liikkuja voi omalta osaltaan huomioida muutamia seikkoja lähtiessään metsään. Omaa turvallisuuttaan metsässä voi parantaa monin tavoin, Moilanen muistuttaa.

Tiedotusta yhteistyössä metsästysseuran kanssa

Metsästysseura ottaa huomioon lisääntyneen väkimäärän retkeilypoluilla ja metsissä. Tarvittaessa metsästysseurue voi vaihtaa passipaikkaa, jos reiteillä alkaa näkyä enemmän kulkijoita. Ampumasektorit valitaan turvallisesti ja mikäli sektorilla on havaittavissa mitään turvallisuudesta poikkeavaa, ampuminen ei tule kyseeseen.

– Olemme sopineet paikallisen metsästysseuran kanssa, että he tiedottavat Iso Vuorijärven ja Siikajärven alueella liikkujia aina, kun metsästys on käynnissä. Alueelle laitetaan metsästyksestä kertovat kyltit, kun metsästys on käynnissä. Kaupunki taas on luvannut tiedottaa omissa kanavissaan metsästyskaudesta ja retkeilyturvallisuudesta, kertoo Moilanen.

Jokamiehenoikeudet antavat kaikille oikeuden liikkua maastossa ja metsissä ympäri vuoden. Retkietiketti kehottaa oikeuksien lisäksi myös ottamaan selvää retkeilijän vastuista ja velvollisuuksista. Jo pelkästään oman turvallisuuden vuoksi kannattaa metsästyskaudella huomioida muutamia seikkoja.

Luontomaisema, jossa kaksi punapukuista retkeilijää kallion päällä.

Pysy reiteillä, pukeudu kirkkaisiin väreihin

– Kun lähdet maastoon, pukeudu kirkkaisiin väreihin, kuten punaiseen, oranssiin tai keltaiseen. Nämä värit näkyvät parhaiten kauas ja erottavat sinut maaston väreistä. Näin tulet helpommin huomatuksi, Hannele Moilanen sanoo.

Metsästysaikana on aina turvallisinta pysytellä merkityillä retkeilyreiteillä ja erityisesti silloin, jos alueella on metsästys käynnissä. Metsästys on suunniteltu retkeilyalueilla virallisten reittien mukaan siten, että ampumissuunnat ovat reitiltä poispäin ja ampumasektori on todettu turvalliseksi.

Jotkut metsästysseurat sekä valveutuneemmat luonnossa liikkujat, marjastajat ja sienestäjät käyttävät apunaan GPS-paikannusta. Joillakin metsästysseuroilla on käytössään metsästäjille tarkoitettu sovellus (esim. Tracker), josta näkee alueella paikannin päällä liikkuvat ihmiset, mutta ei kuitenkaan heidän henkilöllisyyttään.

– Tämä on yksi hyvä työkalu jokaiselle, jolla sitä on mahdollista käyttää. Näin kaikkien osapuolien turvallisuutta saadaan lisättyä, vaikka yksin tähän ei voi luottaa, Moilanen korostaa.

– Metsästyksen ja retkeilyn yhteensovittamisen onnistumisessa tärkeimpänä näen kaikkien osapuolien halun ottaa kokonaisuus huomioon ja toimia sen mukaan. Tiedottaminen ja kommunikointi puolin ja toisin ovat tärkeitä, kuten ilmoittaminen metsästyksen käynnissä olosta sekä liikkujan pukeutuminen ja reittien valinta. Näillä päästään jo pitkälle. Myös retkeilijän ja metsästäjän kohdatessa, on hyvä kertoa puolin ja toisin suunnitelmistaan, näin molemmat osapuolet voivat suunnitella metsässä liikkumisensa hyvässä yhteisymmärryksessä. Me Oriveden kaupungilla toivotamme hyvää retkeily- ja metsästyssyksyä, Moilanen toteaa.

Lisää aiheesta pääset lukemaan Jahtimedian sivulta:

Metsässä on turvallista myös metsästyskauden aikana (jahtimedia.fi)

Kaksi retkeilijää metsäpolulla.

Lisätiedot

Ota yhteyttä


Palaa uutislistaukseen