Rovastinkankaan koulun Tredulta vuokraamat tilat korvataan väliaikaisilla siirtotiloilla

Ensi syksystä lähtien Rovastinkankaan alakoululla opiskellaan osittain siirtotiloissa. Nykyiselle koulun pysäköintialueelle sijoitetaan kaksi luokkatilaa, teknisen työn tila, jakelukeittiö sekä ruokasali. Kaupunginhallitus päättää asiasta maanantaina 14.2.

Rovastinkankaan koulu on vuokrannut tiloja Tredun Oriveden yksiköstä. Tredu-Kiinteistöt Oy teetti tiloihin sisäilmastoselvityksen, jonka mukaan tiloja ei voi käyttää 1.8.2022 alkaen ilman huomattavaa sisäilmakorjausta.

Tredu-Kiinteistöt Oy on ilmoittanut, ettei se aio korjata Oriveden toimipisteen kiinteistöä. Tredu on etsimässä Orivedeltä uusia tiloja. Myös Rovastinkankaan koulun käyttöön täytyy järjestää uudet tilat, joilla korvataan Tredulta vuokralla olevat tilat.

Oriveden kaupungin työryhmä on selvittänyt vaihtoehtoja ja päätyi esittämään kaupunginhallitukselle, että kaupunki vuokraa Rovastinkankaan koulun siirrettäviksi tiloiksi kaksi luokkatilaa, teknisen työn tilan sekä jakelukeittiön ja ruokasalin Parmaco Oy:ltä. Työryhmä esittää viiden vuoden vuokrasopimusta, johon voidaan neuvotella lisäksi enintään kahden vuoden optio.

Työryhmän näkemyksen mukaan siirrettävät tilat tulee vuokrata riittävän pitkäksi aikaa, jotta myös Rovastinkankaan koulun pitkäaikaiset tilatarpeet ja mahdollinen lisärakentaminen ehditään suunnitella ja toteuttaa vuokra-ajan kuluessa. Esityksen mukaan siirtotilat ovat käytössä viimeistään elokuun alussa.

Siirtotilat tultaneen sijoittamaan Rovastinkankaan koulun nykyiselle pysäköintialueelle. Tällöin ne eivät ole mahdollisen lisärakentamisen tiellä. Työryhmä selvittää vielä vaihtoehtoja koulun henkilökunnan pysäköintiin sekä oppilaiden saattoliikenteeseen.

Kaupunginhallitus päättää siirtotilojen vuokraamisesta maanantaina 14. helmikuuta.

Parmaco Oy:n siirtotilojen julkisivua.
Kuvissa Parmaco Oy:n siirtotiloja kaksikerroksisena ratkaisuna. Rovastinkankaan tilat ovat tulossa samoista elementeistä, mutta yhteen kerrokseen. Kuvat Parmaco Oy

Lisätiedot:

Ota yhteyttä


Marjatta Lilja

Talous- ja hallintojohtaja

050 366 4444
Palaa uutislistaukseen