Tee terveystarkastus verkossa – ota hyvinvointivalmennukset avuksi elintapamuutoksiin


Tiedote / Tampereen kaupunki 24.6.2020

Teksti: Marika Haapala

Omaolo-palvelussa voi nyt terveystarkastuksen ja hyvinvointivalmennusten avulla oma-aloitteisesti selvittää ja parantaa omaa hyvinvointiaan ja terveydentilaansa. Sekä terveystarkastus että hyvinvointivalmennukset ovat maksuttomia ja ne löytyvät osoitteesta omaolo.fi.

Tee terveystarkastus verkossa

Terveystarkastus arvioi elintapoja ja henkistä hyvinvointia sekä kertoo, miten elintavat vaikuttavat arvioituun elinikään ja sairastumisriskeihin.

Terveystarkastuksen voi tehdä milloin tahansa. Aikaa tarkastuslomakkeen täyttämiseen on hyvä varata 10–15 minuuttia. Jos tarkastuksen tulokset vaativat ammattilaisen tarkempaa arviota, tamperelaiset ja orivesiläiset voivat tunnistautua Omaolo-palveluun ja lähettää ne omalle kaupungin terveysasemalleen.

Osallistu hyvinvointivalmennukseen verkossa

Hyvinvoinnin ja terveyden kohentamiseksi ja elintapamuutosten tueksi Omaolossa on viisi verkkokurssimaista hyvinvointivalmennusta:

  • Liikuntaohjelma terveysliikkujalle ohjaa ja antaa neuvoja, miten liikkua terveyttä edistävällä tavalla.
  • Painonhallinnan valmennusohjelman avulla voi oppia tarkastelemaan uudella tavalla painonhallintaan liittyviä tottumuksia.
  • Terveellinen ravinto -valmennusohjelma ohjaa parantamaan ravinnon terveellisyyttä ja antaa terveellistä ravintoa koskevia vinkkejä.
  • Tupakoinnin lopettamisen valmennusohjelmassa keskitytään pohtimaan tupakointiin liittyviä mielikuvia ja mielihaluja sekä lopettamaan tupakoinnin.
  • Univalmennusohjelma auttaa ymmärtämään ja parantamaan unen määrää ja laatua.

Terveystarkastus ja hyvinvointivalmennukset pohjautuvat Kustannus Oy Duodecimin kehittämään Duodecim STAR®-palveluun. Laskentakaavat perustuvat suomalaisiin väestön seurantatutkimuksiin. Terveystarkastuksen kysely ja sen pohjalta annetut palautteet käyttäjälle perustuvat viimeisimpään tutkimusnäyttöön kuten Käypä hoito -suosituksiin.

Omaolo.fi on kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, joka ottaa sinut mukaan edistämään terveyttäsi ja hyvinvointiasi yhdessä ammattilaisten kanssa. Lue, missä muualla Tampereen ja Oriveden lisäksi Omaolo on käytössä.


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Essi Lönnqvist, puhelin 040 806 3192, sähköposti essi.lonnqvist@tampere.fi

Palaa uutislistaukseen