Uudistettu palkkatukilaki tulee voimaan heinäkuussa

Uudistettua palkkatukea koskevan lainsäädännön tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja lisätä tuen käyttöä yrityksissä. Laki tulee voimaan 1.7.2023.

Tiedote 2.6.2023 / TE-palvelut

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatukisääntelyä yksinkertaistetaan ja tavoitteena on, että työnantaja pystyisi ennakoimaan nykyistä paremmin, millä ehdoilla ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voisi saada. Lisäksi tavoitteena on, että myöntö- ja maksatusprosessi olisi aiempaa nopeampi.

Palkkatuki rajataan jatkossa selkeämmin alentuneesti työkykyisille tai muuten epäedullisessa asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.  

Palkkatuen voi saada pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi

Palkkatuki myönnetään jatkossa pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta.

Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrää yhdenmukaistetaan 50 prosenttiin palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisestä myönnettävän palkkatuen määrä on jatkossa 70 prosenttia palkkakustannuksista. Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei jatkossa voi kattaa palkkatuella.

Käyttöön tulee myös uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tukea maksetaan 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta.

Lue lisää aiheesta:

Palkkatuen uudistus voimaan heinäkuun alusta lähtien (tem.fi)

Tutustu uudistuvaan tuella palkkaamiseen ja tuen sähköiseen hakemiseen (keha-keskus.fi)

Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta (tem.fi)

Lisätiedot:

Ota yhteyttä


Meri Soikka

Työllisyyspalvelujen päällikkö

0401339270
Palaa uutislistaukseen