Suomessa toimitettavat valtakunnalliset vaalit

  • Eduskuntavaalit joka neljäs vuosi – seuraavat 18.4.2027
  • Kuntavaalit ja aluevaalit joka neljäs vuosi – seuraavat 13.4.2025.
  • Tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi – seuraavat 28.1.2024
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi – seuraavat europarlamenttivaalit ovat 9.6.2024.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien toimittamisesta kunnassa.
(Linkki keskusvaalilautakunnan sivulle)

Yleistä tietoa vaaleista löytyy seuraavilta oikeusministeriön ja Kuntaliiton vaalisivustoilta:

www.vaalit.fi

www.kuntavaalit.fi

Linkki oikeusministeriön tieto- ja tulospalveluun


Yleisiin vaaleihin ja niiden tuloksiin liittyviä tilastopalveluja tarjoavat oikeusministeriö, tilastokeskus ja digi- ja väestötietovirasto.                                                                                                   

www.kuntavaalit.fi

www.vaalit.fi  

Ota yhteyttä