Valtatie 9:llä käynnistyy Oriveden eritasoliittymän ja ohituskaistan parantaminen

Oriveden eritasoliittymä ja vajaan kahden kilometrin osuus Tampereen suuntaan johtavasta valtatie 9:n ohituskaistasta parannetaan ELY-keskuksen ja Oriveden kaupungin yhteisessä tienparannushankkeessa. Huhtikuun alussa käynnistyvissä tietöissä uusitaan myös valtatie 9:n ylittävä jalankulun ja pyöräilyn ylikulkukäytävä.

Tiedote 14.3.2022 / Pirkanmaan ELY-keskus

Nykyiselle, noin kilometrin pituiselle valtatie 9 ohituskaistalle rakennetaan keskikaide parantamaan valtatien liikenneturvallisuutta. Samassa yhteydessä liikenteen sujuvuutta parannetaan muuttamalla Oriveden eritasoliittymän ramppien linjauksia jouhevimmiksi.

Valtatie 9:n varteen, tien pohjoispuolelle, sekä valtatie 9:n ja kantatie 58:n väliselle rampille rakennetaan meluseinä ja meluvalleja vähentämään liikenteen meluhaittoja.

Nykyiseltä, Tampereelle suuntaavan rampin linja-autopysäkiltä rakennetaan pohjoiseen Oriahteen suuntaan Pohjoiskaarelle johtava uusi jalankulku- ja pyörätie.

Oriveden kaupungin omistama, Oriveden yhtenäiskoulun ja jäähallin kohdalla sijaitseva jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämä valtatie 9:n ylittävä Paltanmäen ylikulkukäytävä uusitaan nykyiselle paikalleen jännitettynä teräsbetonisiltana.

Ohituskaistan kohdalta poistetaan yksityistieliittymät. Lisäksi tievalaistus ja riista-aidat uusitaan.

Karttakuva perusparannettavasta alueesta.
Ote yleiskartasta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tietyö edellyttää liikennejärjestelyjä ja alennettuja nopeusrajoituksia

Erityisesti nykyisen betonisen ylikulkusillan purkaminen ja uuden sillan rakentaminen, sekä kallion louhintatyöt edellyttävät liikennejärjestelyjä ja nopeusrajoitusten alentamista valtatie 9:llä ja eritasoliittymän rampeilla.

Valtatieliikenne joudutaan ajoittain myös pysäyttämään muutamien minuuttien ajaksi. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä olevaa Paltanmäen ylikulkukäytävääkään ei sen uusimisen aikana voi käyttää, vaan jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan ylittämään valtatie Oriveden risteyssillan kautta.

Tietyöt alkavat puuston poistolla huhtikuun alussa ja valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Alustavan suunnitelman mukaan valtatie 9:n siltatyöt ajoittuvat toukokuun ja syyskuun väliselle ajalle. Urakoitsijana toimii Destia Oy. Rakennustöiden kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa, josta vastaavat Pirkanmaan ELY-keskus ja Oriveden kaupunki.

Liitteet

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Heikki Koski, puh. 0295 03 6251, Pirkanmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
  • Tekninen johtaja Matti Vesava, puh. 040 133 9247, Oriveden kaupunki
  • Työmaapäällikkö Jarkko Kettunen, puh. 040 358 7179, Destia Oy
Palaa uutislistaukseen