Yhteiskoulun hyvinvointipäivät normaalia opetussuunnitelman mukaista toimintaa

Oriveden yhteiskoululla järjestettävistä hyvinvointipäivistä on herännyt viime päivinä paljon keskustelua. Hyvinvointipäiviä on järjestetty yhteiskoululla säännöllisesti. Tänä vuonna hyvinvointipäivien aiheeksi valittiin seksuaalikasvatus. Teemapäivien suunnittelusta ja järjestämisestä vastasi koulun monialainen yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä yhdessä kaupungin nuorisopalvelujen kanssa.

− Hyvinvointipäivien sisältö ja ohjelma on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista normaalia seksuaalikasvatusta, ja jokaisella nuorella on siihen oikeus. Kiitän henkilökuntaa Oriveden kouluissa tehtävästä ansiokkaasta kasvatus- ja opetustyöstä muun muassa oppilaiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulut voivat opetussuunnitelman puitteissa päättää opetuksesta ja teemapäivien sisällöstä itsenäisesti, kertoo kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila.

Hyvinvointipäivät järjestettiin yhteiskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille. Ohjelmassa oli muun muassa tietoa seksuaalisesta väkivallasta ja omista rajoista, sukupuolitaudeista sekä seksuaalisesta moninaisuudesta. Oppilaat saivat tutustua esimerkiksi ehkäisyvälineisiin ja kuukautissuojiin.

Tapahtumissa olivat mukana Tampereen kaupungin Nuorisoneuvola, Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden Sateenkaarinuorisotyö, Väestöliitto, Nuorten Exit, Mielen ry:n Mukana – nuorten matkassa -hanke, Sinuiksi ry (entinen SETA), seksuaalikasvattaja Kaisla-Kerttu Keinonen sekä Oriveden kaupungin nuorisopalvelut.

Erityisesti yksi Oriveden kaupunginvaltuutettu on sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä kyseenalaistanut hyvinvointipäivien ohjelmaa sekä Oriveden nuorisovaltuuston roolia ja toimivaltaa. Nuorisovaltuusto on tehnyt yläkoulun seksuaalikasvatuksen kehittämisestä aloitteen, mutta ei ollut mukana järjestämässä hyvinvointipäiviä.

− Kyseisen valtuutetun esittämät näkemykset eivät edusta kaupunginvaltuuston tai kaupungin linjaa, korostaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heidi Jakara. − Saamani palaute tästä hyvinvointitapahtumasta on ollut positiivista sekä nuorilta, nuorten vanhemmilta että kaupunginvaltuutetuilta.

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto näkee, että nuorisovaltuusto on toiminut oikein nostaessaan esille tärkeäksi kokemansa asian. Kuusisto toteaa, että kaupunginvaltuutetun somessa esittämä kritiikki nuorisovaltuustoa ja kaupungin työntekijöitä kohtaan ei ole asiallista eikä kaupungin arvojen mukaista.

− Kaupungin viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolla on täysi luottamus Oriveden nuorisovaltuustoon ja sen jäseniin. Oriveden nuorisovaltuusto valittiin vuoden nuorisovaltuustoksi vuonna 2019, ja olemme tästä ylpeitä. Haluamme myös jatkossa olla tukemassa nuorisovaltuuston toimintaa sekä orivesiläisten nuorten aktiivisuutta ja osallistumista, Kuusisto toteaa.

Yksi Oriveden kaupunkistrategian tavoitteista on, että kaupunki innostaa lapsia ja nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan sekä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

− Nuorisovaltuustolle ja heidän toiminnalleen on kaupunginhallituksen täysi tuki ja luottamus, toteaa myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen.

− Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Oriveden nuorisovaltuusto on aktiivinen, innostunut ja osallistuva. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja toimivaa nuorisovaltuuston ja Oriveden kaupungin välillä. Uskon ja toivon hyvän ja sopuisan yhteistyön ja yhdessä tekemisen jatkuvan edelleen, Heidi Jakara sanoo.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, juha.kuusisto@orivesi.fi, p. 050 401 5790

Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila, mia.mattila@orivesi.fi, p. 050 406 0383

Palaa uutislistaukseen