Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus, myös liikenteessä.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat muun muassa rakennettu liikenneympäristö, ajoneuvot, olosuhteet, lainsäädäntö, kuljettajat ja muut tienkäyttäjät sekä tiellä liikkujat. Liikenneturvallisuuden paraneminen lähtee meistä ihmisistä.

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Orivedellä toimii poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa on edustus kaupungin eri palvelualueilta.

Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on:

  • edistää kuntalaisten vastuullista ja turvallista liikkumista sekä
  • koordinoida ja edistää kaupungin eri toimialojen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan painopiste on:

  • liikennekasvatukseen ja -tiedotukseen liittyvissä toimenpiteissä, mutta
  • myös liikenneympäristön parannustarpeisiin ja liikenteen valvonnan kohdentamiseen otetaan kantaa.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Orivedelle on laadittu vuonna 2013 muiden Ylä-Pirkanmaan kuntien kanssa Ylä-Pirkanmaan kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma.

Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää:

  • monipuolisen katsauksen seudun liikenneturvallisuuden nykytilanteeseen
  • laaja-alaisen toimenpideohjelman liikenneturvallisuusongelmien parantamiseksi sekä
  • suuntaviivat kuntien liikenneturvallisuustyön aktivoimiseksi.

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Ota yhteyttä


Matti Vesava

Tekninen johtaja

040 133 9247