Luonto ja luonnonsuojelu

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille (Suomen perustuslaki 20 §). Kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonsuojelu otetaan huomioon osana maankäytön suunnittelua. Esimerkiksi uusien alueiden kaavoja tai maa-ainesten ottosuunnitelmia laadittaessa tutkitaan etukäteen, onko alueella uhanalaisia kasveja, eläimiä tai muita tärkeitä luontokohteita.

Vuorijärven seutu kesällä. Mäntymetsää järven takana. Puut heijastuvat veteen. Rannassa näkyy kallioita kuvan vasemmassa laidassa. Taivas on sininen.
Syksyinen kuva metsästä. Kuvassa näkyy etualalla jäkäliä, puolukoita, puolukanvarpuja ja taaempana mäntyjä.