Tältä sivulta löydät tietoa odotusajan ja vauvaperheiden palveluista

Lapsen odotusaikana alkaa valmistautuminen elämänmuutokseen ja lapsen syntymään, mutta myös kasvu vanhemmuuteen. Vanhemmuus on elämänmittainen prosessi, johon kuuluu monenlaisia asioita; hoivaamista, kasvattamista, oppimista, ohjaamista, huolta ja joskus murhettakin, mutta myös paljon iloa ja riemua. Siis elämää!

Jo odotusaikana tulevat vanhemmat tutustuvat vauvaan mm. liikkeitä seuraamalla ja heille muodostuu mielikuva syntyvästä vauvasta. Vaikka lapsia olisi perheessä jo ennestään, uusi lapsi syntyy aina erilaiseen tilanteeseen ja jokainen lapsi on ainutlaatuinen.

Odotusaikaa värittää usein ilo ja toiveet tulevasta. Toisinaan odotus voi herättää myös pohdintoja vanhemmuudesta, osaanko, pärjäänkö, olenko riittävän hyvä, miten yhdessä selviämme uusista haasteista? Kaikenlaiset mietteet ja tunteet kuuluvat asiaan ja niistä voi keskustella esim. neuvolassa.

Odotusajan neuvolapalvelut äitiysneuvolassa valmistavat osaltaan perhettä vauvan syntymään ja neuvolakäynneillä varmistellaan raskauden sujuminen odotetusti äidin ja vauvan hyvinvointia seuraamalla. Kumppanin toivotaan osallistuvan neuvolakäynteihin yhdessä odottajan kanssa. Neuvolapalveluiden tärkein tavoite on odottajan, lapsen ja koko perheen hyvinvointi. Neuvolasta perhe voidaan ohjata tarvittaessa myös muun tuen piiriin.

Lapsen jokainen kehitysvaihe on ainutlaatuinen ja ilonaiheita tuottava. Suurin osa vauvoista on tyytyväisiä, mutta joskus pieni vauva voi myös valvottaa ja olla itkuinen. Vauvan syntymän jälkeen ja arjen tasaannuttua vanhemmat tulevat varmemmiksi hoitajiksi ja oppivat tulkitsemaan vauvan viestejä.

Monesti tuoreet vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteen läheisiltään. Usein ilon aiheet ja huolet ovat samankaltaisia eri perheissä. Vertaistuesta voi olla apua monessa tilanteessa. Tältä sivulta löydät tietoa kohtaamispaikoista. Vanhemmuuden tuki -sivulta löydät tietoa vanhemmuutta tukevista palveluista.

Raskaus ja vauva-aika muuttavat myös parisuhdetta. Tulevan lapsen odotus ja vanhemmuus ovat ihana yhteinen kokemus ja voi vahvistaa parisuhdetta. Joskus uusi tilanne aiheuttaa myös haasteita parisuhteelle.

Parisuhteeseen ja yhteiseen aikaan kannattaa panostaa lapsen syntymän jälkeen, sillä vanhempien hyvinvointi heijastuu myös lapsen hyvinvointiin. Parisuhteen tuki -sivulta löydät tietoa parisuhteen tuen palveluista.

Alla olevasta linkistä löydät tietoa vauvan kehityksestä.

MLL – Lapsen kasvu ja kehitys 0-1v

Tietoa lasten tavallisimmista sairauksista löydät Terveyskylän lastentalosta.