Kaksi kolmasosaa vastaajista antoi Oriveden liikuntapalveluille hyvän tai kiitettävän arvosanan – kyselyssä oltiin tyytyväisiä myös luontoliikuntamahdollisuuksiin, uimahalliin ja kansalaisopiston palveluihin

Orivedellä toteutettiin maalis-huhtikuussa aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskysely, johon saatiin 324 vastausta.

Kysely tehtiin 14 kunnan yhteistyönä ja kyselyn toteutti asiantuntijayritys North Sport Consulting. Kaikkiaan kyselyyn tuli eri kunnista 10 186 vastausta. Orivedellä ja muutamissa muissa kunnissa kysely tehtiin asukkaiden lisäksi myös kuntien henkilöstölle.

Yhtenäisellä kysymyspatteristolla saatiin vertailukelpoista tietoa aikuisväestön hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä aikuisten tyytyväisyydestä paikallisiin liikuntapalveluihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään paikallisten hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.

Uimahalli on vesiliikunnan keidas
Orivesiläiset vastaajat olivat tyytyväisiä paikkakunnan omaan uimahalliin. Kuva Marjo Aspegren

Liikuntapalvelut ja kansalaisopisto saivat kiitosta

Kyselyssä selvitettiin orivesiläisten aikuisten liikkumisen tapoja, liikkumista urheiluseuroissa, yksityisten liikuntapalveluiden hyödyntämistä, liikuntasuositusten toteutumista, liikkumisen esteitä, istumisen ja unen määrää sekä ravintotottumuksia. Lisäksi vastaajat saivat arvioida Oriveden liikuntapalveluja ja omaa tietoisuuttaan terveyssuosituksista.

– Saimme kyselystä kattavaa tietoa orivesiläisten aikuisten liikkumisesta ja elämäntavasta, kertoo Oriveden kaupungin liikuntapäällikkö Roope Marski.

Kaksi kolmasosaa vastaajista antoi Oriveden kaupungin liikuntapalveluille hyvän tai kiitettävän kouluarvosanan. Vastaajat olivat laajalti tyytyväisiä Oriveden luontoliikuntamahdollisuuksiin (89 % vastaajista ”melko tai erittäin tyytyväisiä”).

Orivesiläiset olivat koko vastaajajoukkoa keskimääräistä tyytyväisempiä kaupungin omaan uimahalliin (80 % vastaajista ”melko tai erittäin tyytyväisiä”, aineiston keskiarvo 66 %). Samoin orivesiläiset olivat selkeästi aineiston keskiarvoa tyytyväisempiä Oriveden seudun kansalaisopiston liikuntapalveluihin.

– Oli ilo kuulla, että orivesiläiset arvostavat kaupungin liikuntapalveluja. Vastaukset auttavat meitä kehittämään palveluitamme edelleen toivottuun suuntaan, Marski kommentoi.

Eläkeläispariskunta kotinsa edustalla lähdössä pyöräilemään.
Yli 65-vuotiaista valtaosalla liikuntasuositukset toteutuvat kaikilta osin. Kuva: Jani Taipale

Positiivista ja kehitettävää

Kyselyn orivesiläisistä vastaajista yli 65-vuotiaiden ikäluokassa sekä miehillä liikuntasuositukset toteutuvat kaikilta osin lähes kahdella kolmasosalla, mikä on selvästi kaikkien vastaajien keskiarvoa parempi tulos.

Kuitenkin merkittävä osa (14 %) alle 35-vuotiaista vastaajista jää kaikilta osin liikuntasuositusten alle. Orivedellä yli 65-vuotiaiden ikäluokassa arkiliikkuminen jäi selvästi keskiarvosta. Vastaajat kertoivat, että merkittävimpiä liikunnan esteitä ovat ajan tai kaverin puute.

Orivedellä alle 65-vuotiaiden ikäluokissa korostuu omaehtoinen liikunta. Urheiluseuran järjestämä tai yksityisen palveluntarjoajan järjestämä liikunta jää selvästi keskiarvosta.

Vastausten perusteella uneen ja ravintoon liittyvät suositukset ovat kaupunkilaisilla laajasti tiedossa, mutta lähes kolmasosalla alle 35-vuotiaista kyselyn vastaajista ravintotottumukset kaipaavat parannusta.

Liikuntahallin kuntosali.
Liikuntahallin kuntosalille on tulossa asukkaiden toivoma juoksumatto. Kuva: Salla-Mari Myllykoski

Asukkaiden toiveissa padelkenttiä, maastopyöräreittejä ja höntsyvuoroja

Kyselyssä sai jättää myös vapaata palautetta. Asukkaat toivoivat Orivedelle esimerkiksi padelkenttiä, talvikävelypolkuja, hiekkatekonurmea pesäpalloon, merkittyjä maastopyöräreittejä, retkiluistelurataa, juoksumattoa kuntosalille sekä ulkokuntosalia keskustaan.

– Olemme pyrkineet viime vuosien aikana toteuttamaan asukkailta tulleita toiveita mahdollisimman hyvin. Liikuntahallin kuntosalille on tulossa uusi juoksumatto ja Teerijärvien ympäristöön sekä Paltanmäen ja Leppästenvuoren välille on kunnostettu ja merkitty reitit maastopyöräilijöille ja lumikenkäilijöille, liikuntapäällikkö Marski kertoo.

Eräs vastaaja totesikin, että Orivedellä on ”loistava tarjonta kunnan kokoon nähden ja tahtotila parantaa asioita näkyy”.

Vastauksissa nousi esille myös toive erilaisista liikuntatapahtumista, useammista lajivaihtoehdoista, eri lajien kokeiluvuoroista sekä höntsyporukoista.

– Toivomme, että myös orivesiläiset liikunta-alan yrittäjät ja urheiluseurat hyödyntävät kyselyn tuloksia omassa toiminnassaan, sanoo Marski.

Lisätiedot:

Liikuntapäällikkö Roope Marski, p. 050 421 0992, roope.marski@orivesi.fi

Oriveden aikuisväestön liikunta- ja terveystottumukset / raportti 2023 (pdf)

Aiheeseen liittyvää

Palaa uutislistaukseen