Karpinlahden alakoululla todettiin tutkimuksissa merkittäviä korjaustarpeita – kellarikerros poistettu toistaiseksi käytöstä

Karpinlahden koululla tehtiin kuluvan vuoden kesäkuussa kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Terveydellisen merkityksen arviointi valmistui lokakuussa. Koulun rakenteita ja sisäilmaa alettiin tutkia tarkemmin sen jälkeen, kun rehtorille tuli tieto työntekijän oireilusta. Tutkimukset toteutti Vahanen Rakennusfysiikka Oy. Työterveyshuolto on tehnyt koulun henkilöstölle sisäilmakyselyn ja työterveyslääkäri terveydellisen merkityksen arvioinnin.

Kuntotutkimuksella selvitettiin sisäilman laadun näkökulmasta keskeisten rakenteiden toteutustapaa, kuntoa ja merkittävimpiä korjaustarpeita sekä arvioitiin korjausten laajuutta mahdollisen korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi.

Rakenteissa kosteusrasitusta, epätiiveyttä ja mikrobivaurioita

Tutkimuksissa kävi ilmi, että koulukiinteistön alapohjan ilmatiiveydessä on yleisesti puutteita. Kaikki kellarin puurakenteet sekä vesihöyrytiiviit lattiapäällysteet tulisi poistaa viimeistään peruskorjauksen yhteydessä.

Kellarin lämmöneristetyille seinille tutkija suosittelee perusteellista korjausta. Mikrobivaurioituneeseen välipohjarakenteeseen tulisi tehdä joko rakenteen ilmatiiveyden parantaminen tai täyttökerrosten ja muottilautojen poisto. Todetut yläpohjan tuulettuvuusongelmat tulisi tutkijan mukaan ratkaista alipainetuulettimilla tai avaamalla tuuletusreittejä rakenteisiin.

Altistumisolosuhteiden arvioinnin mukaan kellarikerroksessa tavanomaisesta poikkeava sisäilman laatu on todennäköinen, suositeltujen kiireellisten korjausten jälkeen mahdollinen ja peruskorjauksen jälkeen epätodennäköinen. Kouluosan sisäilmapoikkeavuudet on arvioitu mahdollisiksi ja ilmatiiveyden korjauksen sekä ilmastointihuollon jälkeen epätodennäköisiksi.

Kellarikerros käyttökiellossa sisäilmaongelmien takia

Työterveyshuollon terveydellisen merkityksen arvioinnin mukaan pitkäaikaista, säännöllistä työskentelyä kellarikerroksessa ja terveydenhoitajan nykyisissä työtiloissa voi olla hyvä välttää, kunnes olosuhteet on korjattu. Myös muut suositellut korjaukset tulee tehdä, mikäli tiloissa aiotaan jatkaa työskentelyä.

Tutkimustulosten, terveydellisen merkityksen arvioinnin, käyttäjäkyselyjen sekä Oriveden kaupungin sisäilmatyöryhmän suosituksen perusteella Karpinlahden koulun kellaritilat on poistettu käytöstä ja opetus siirretty ylempiin kerroksiin.

Sisäilman laatuun keskeisimmin vaikuttavaan ilmanvaihtoon tehdään kiireellisinä toimenpiteinä mittauksia, säätöjä ja korjauksia. Työ aloitetaan jo joulukuun aikana ja se jatkuu ilmanvaihdon korjaussuunnittelulla tammikuussa.

− Henkilöstön tulisi myös jatkossa ilmoittaa mahdollisesta oireiluista esimiehelleen. Lasten oireista on huoltajien hyvä informoida koulun henkilöstöä ja kouluterveydenhoitajaa, toteaa kaupungin kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus.

Peruskorjauksen kustannukset lähes kaksi miljoonaa

Vahanen Rakennusfysiikka Oy on tehnyt Karpinlahden koulukiinteistölle elinkaaritarkastelun lokakuussa 2020. Tarkasteluvaihtoehtoja olivat uudisrakentaminen, raskas korjaus 2023 tai raskas korjaus 2030. Raportin mukaan uudisrakentamisen kustannukset ovat noin 3,5 miljoonaa euroa ja tarvittavan peruskorjauksen kustannukset noin 1,9 miljoonaa. Lopulliset korjauskustannukset kuitenkin tarkentuvat vasta hankesuunnitteluvaiheessa.

Lisäksi peruskorjauksia suunniteltaessa on huomioitava rakenteiden korjaustapa, että kaikki sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät saadaan poistettua. Tämä lisää jonkin verran suunnittelu- ja korjauskustannuksia.

− Kiinteistölle ei pysty tekemään pelkkää kevyttä korjausta. Ilmanvaihto menee kokonaan uusiksi, koska ilmanvaihtokoneet ovat tiensä päässä. Tiivistyskorjauksien hintaa on vaikea arvioida, Rajantaus sanoo.

Yhteystiedot:

Kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus, p. 040 1339 268

> Tutustu tutkimusselostukseen (Karpinlahden koulun kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus / Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

> Oriveden alakoulujen palveluverkkoselvitys on valmistunut – kerro mielipiteesi

Palaa uutislistaukseen