Sähkökatkot

Olemme avanneet uuden verkkosivun, jossa on tietoa varautumisesta sähkökatkoihin ja sähkökatkojen aikana toimimisesta. Päivitämme sivulle myös tietoa sähkökatkojen vaikutuksesta Oriveden kaupungin palveluihin.

Poliisi

Orivesi kuuluu Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueeseen. Orivedellä on myös oma poliisiasema, joka sijaitsee Orivesi-talossa Keskustien ja Kaupintien risteyksessä.

Pirkanmaan pelastuslaitos

Pelastustoimen järjestämisestä Oriveden kaupungin alueella vastaa Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu 24 h p. 03 5656 12.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivuilta löytyy tietoa tietoa mm. paloturvallisuudesta sekä väestönsuojista.

Väestönsuojat

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on tietopaketti, johon on koottu väestönsuojiin liittyviä yleisiä kysymyksiä vastauksineen. Väestönsuojaan suojaudutaan vasta viranomaisen käskystä.

Tietoa väestönsuojelusta Pirkanmaalla ja yleisesti

Hätänumero

Suomessa yleinen hätänumero sekä pelastuslaitokselle, poliisille että sosiaalipäivystykselle on 112.

Säteilyvaaratilanne

Kansalaisen valmiusohjeet säteilyvaaratilanteessa STUK:in verkkosivuilla

Varautuminen

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille.

Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa ja lääkkeitä. On myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.

Tutustu konkreettisiin ja käytännöllisiin ohjeisiin 72 tuntia -verkkosivustolla.

Kriisiviestintä

Kriisiviestinnällä tarkoitetaan viestintää tilanteissa, joissa jokin ennakoimaton, yhtäkkinen tapahtuma synnyttää ympäristössä voimakkaan informaatiotarpeen tai organisaatiossa tiedottamistarpeen.

Kriisiviestinnän tavoitteet:

  • pelastaa ihmishenkiä ja suojella kuntalaisten terveyttä
  • antaa ohjeet, joilla selviytyä kriisitilanteesta
  • reagoida kansalaisten ja median tiedontarpeeseen
  • lisätä turvallisuuden tunnetta
  • ehkäistä haitallista toimintaa
  • suojata kunnan mainetta ja lisätä luottamusta kunnan toimintaan.

Tehostettua viestintää vaativa kriisi voi olla monentasoinen: toimimaton puhelinvaihde, rikkoutunut vesijohto, myrskyjen aiheuttamat tuhot tai vakava, ihmishenkiä vaatinut onnettomuus.

Kriisitilanteen vakavuus ja laajuus määräävät sen, johdetaanko sitä kaupungin yksittäiseltä toimialalta käsin, koko kaupungin tasolta tai jopa alueellisesti / valtakunnallisesti.

Oriveden kaupungin kriisiviestintävastaava on kaupungin tiedottaja. Hänen varahenkilönsä on hallintosihteeri. Kaupungin ylin tiedottava viranhaltija on kaupunginjohtaja.

Toimintaohjeet on kirjattu kaupungin kriisiviestintäohjeeseen.

Kriisitilanteeseen liittyvät yleiset tiedotteet julkaistaan aina orivesi.fi-sivuston uutispalstalla. Näitä tiedotteita voidaan jakaa myös sosiaalisessa mediassa.

Ukraina: Oriveden kaupungin varautuminen tilanteeseen ja ukrainalaisten auttaminen

Olemme keränneet erilliselle verkkosivulle ajankohtaista tietoa ukrainalaisten auttamisesta sekä maahantulijoiden palveluista Suomessa ja Orivedellä. Osa sisällöistä on saatavilla myös ukrainan kielellä.