На цій сторінці ми зібрали актуальну інформацію про допомогу українцям та послуги для в’їзду до Фінляндії та в Оріведеллі. Частина матеріалів також доступна українською мовою.

Oriveden alueen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelut / Послуги на території Оріведен та регіону Пірканмаа в галузі добробуту.

Oriveden kaupunki järjesti ukrainalaisille tilaisuuden 3.4.2023, jossa kerrottiin muun muassa seuraavista palveluista:

 • Työnhaku ja työskentely Suomessa
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Varhaiskasvatus ja opetus, päiväkodit ja koulut
 • Vapaa-ajan palvelut ja nuorisopalvelut
 • Kelan etuudet.

Löydät tilaisuuden materiaalit ja linkit täältä! (osa sisällöstä ukrainan kielellä)

Місто Орівесі організувало захід для українців 3.4.2023, на якому було розповідано про такі послуги, серед іншого:

 • Пошук роботи та робота в Фінляндії
 • Соціальні та медичні послуги
 • Дошкільна освіта та навчання, дитячі садки та школи
 • Послуги дозвілля та молодіжні послуги
 • Послуги Національного соціального страхування.

Ви можете знайти матеріали та посилання на захід тут! (частина вмісту українською мовою)

The city of Orivesi organized an event for Ukrainians on April 3, 2023, where information was provided about the following services, among others:

 • Job search and working in Finland
 • Social and healthcare services
 • Early childhood education and teaching, daycare centers and schools
 • Leisure services and youth services
 • Benefits of the Social Insurance Institution (Kela).

You can find the materials and links for the event here! (part of the content is in Ukrainian)

Kotikunnan hakeminen / Отримання місцевої реєстрації.

Kun tilapäistä suojelua saava henkilö on oleskellut Suomessa vähintään vuoden ajan ja hänen oleskelulupaansa on jatkettu, hän voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa. Kotikunnan saatuaan he siirtyvät vastaanottopalveluista kokonaan kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden asiakkaiksi ja kuntalaisiksi.

Viranomaiset ovat koonneet tietoa kotikunnan hakemisesta ja siitä, miten kotikunnan saaminen vaikuttaa ukrainalaisten elämään Suomessa. Esitteeseen ja muihin ajankohtaisiin kotikunta-asioihin voi tutustua tarkemmin Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla. Esite on ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja ukrainaksi myös alla:

Якщо особа, яка отримала тимчасову охорону, перебуває в Фінляндії протягом не менше року та її дозвіл на перебування продовжено, вона може звернутися до Державної агенції з цифрової інформації та населення для отримання домівки. Отримавши домівку, вони повністю стають клієнтами та мешканцями муніципалітетів та служб добробуту.

Владні органи зібрали інформацію про отримання домівки та те, як це впливає на життя українців в Фінляндії. Ви можете ознайомитися з більш детальною інформацією про домівку та інші актуальні питання, пов’язані з місцем проживання, на веб-сайті Державного відомства з міграції. Брошуру можна завантажити українською мовою тут:

Брошура про домівку українською мовою (pdf)

Ukrainan ja ukrainalaisten auttaminen, lahjoitukset

Parhaiten apu menee perille eri järjestöjen tai esimerkiksi seurakuntien kautta.

Esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Kirkon ulkomaanapu ja YK:n lastenjärjestö Unicef sekä Lääkärit ilman Rajoja ovat tunnettuja, luotettavia tahoja, joiden kautta voi tukea sodassa olevaa maata. Ensisijaisesti järjestöissä toivotaan rahallista tukea, joka voidaan täsmällisesti kanavoida apua tarvitseville tai tiettyihin tarvikkeisiin. Jotkut järjestöt ovat käynnistäneet lipaskeräyksiä, ja heille voi lahjoittaa aikaa toimimalla lipaskerääjänä. Järjestöjen vapaaehtoisrekistereihin voi ilmoittautua avunantajaksi tulevia tarpeita varten.

Suomen Punaisen Ristin infopiste avuntarjoajille

SPR:n Oriveden yhdistys hakee vapaaehtoisia Ukrainasta Suomeen paenneiden avuksi. Tarve vapaaehtoisille auttajille voi tulla koska vain. Ilmoittaudu SPR:n verkkosivuilla. Profiilia luodessa muista merkitä, että sinulle saa ehdottaa toimintaa.

SPR:n Hämeen piirin Ukraina-auttamisoperaatio: Kysymyksiä ja vastauksia

Oriveden kaupunki kerää Orivedelle tuleville ukrainalaisille tavaralahjoituksia Työpaja Mainingin (Koivistontie 2) kautta. Työpaja Maininki on auki arkisin klo 9-16. Voit tuoda työpajalle ehjiä, puhtaita ja toimivia pieniä taloustavaroita (huom. tällä hetkellä emme kerää vaatteita!) Voit myös ilmoittaa työpajalle siistien ja käyttökelpoisten huonekalujen lahjoittamisesta. Työpaja ottaa yhteystietosi ylös ja noutaa huonekalut tarpeen tullen. Lue tarkemmin täältä!

Orivedellä majoittuvat ukrainalaiset voivat maksutta hakea kierrätystavaratalosta (Koivistontie 2) tarpeellisia tarvikkeita.

Huomioitavaa ukrainalaisten kuljettamisessa Suomeen

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen. Maahanmuuttovirasto Migri pyytää, että heille ilmoitetaan vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista.

Orivedelle tulevien ukrainalaisten majoittaminen

Turvapaikanhakijoiden tai tilapäisen suojelun piiriin kuuluvien henkilöiden majoittamisesta vastaa Suomen maahanmuuttovirasto Migri sekä vastaanottokeskukset. Lähin vastaanottokeskus on Tampereella. Saapujan on rekisteröidyttävä poliisiviranomaisen kautta. Ensisijaisesti ukrainalaisille suositellaan tilapäisen suojelun hakemista. Osa Ukrainasta tulevista saattaa majoittua sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua. Passin kanssa matkustavilla on vapaa oikeus oleskella Suomessa 3 kuukautta ilman viisumia.

Migrin ohjeet ukrainaksi:

Migrin ohjeet: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Oriveden kaupunki on varautunut tarvittaessa järjestämään ukrainalaisille hätämajoitusta.

Kuntalaiset voivat tarjota ukrainalaisille myös yksityismajoitusta. Yksityismajoituksessa olevan ukrainalaisen tulee rekisteröityä poliisilaitoksella tilapäisen suojelun piiriin tai turvapaikanhakijaksi. Yksityismajoituksesta koituviin kustannuksiin ei tarjota rahallista tukea.

Oriveden kaupunki pyytää, että yksityismajoittajat ilmoittavat maahantulijoista myös kaupungille, jotta voimme kartoittaa heidän palveluntarpeensa, tiedottaa heille kuuluvista kaupungin palveluista ja olla tukena kotouttamisessa heti alusta lähtien. Ota yhteyttä kaupungin hyvinvointijohtajaan Tuija Peuralaan, tuija.peurala@orivesi.fi tai p. 040 133 9263

Oriveden alueen palvelut ukrainalaisille

 • Oikeutta kunnan palveluihin määrittää tarkemmin henkilön oleskelustatus: onko hän rekisteröitynyt tilapäisen suojelun piiriin tai turvapaikan hakijaksi. Kaikilla kunnan alueella oleskelevilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oleskelustatuksesta riippumatta. Oriveden kaupungin sote-palvelut tuottaa Tampereen kaupunki.
 • Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa on otettu käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi. Jos henkilöllä on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, hänellä on oikeus esimerkiksi terveyspalveluihin yhtä laajasti kuin niillä, joilla on kotikunta Suomessa. Lisäksi hänellä on oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin. Ukrainalaisille suositellaan ensisijaisesti tilapäisen suojelun hakemista.
 • Ukrainasta tulleet henkilöt ohjataan hakemaan turvapaikkaa Suomesta vain, jos siihen on ilmeinen ja perusteltu syy. Turvapaikanhakijoilla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, joiden järjestämisestä vastaa vastaanottokeskus.
 • Tilapäisen suojelun piirissä olevilla sekä turvapaikkaa hakevilla lapsilla ei ole subjektiivista oikeutta kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen vaan mahdollinen osallistuminen varhaiskasvatukseen perustuu kunnan tarveharkintaan. Varhaiskasvatuspaikka kuitenkin järjestetään esim. tilanteissa, joissa vanhemmat käyvät töissä tai opiskelevat.
 • Oriveden kaupungin esi- ja perusopetukseen voivat osallistua myös tilapäisen suojelun piirissä olevat ja turvapaikanhakijat,
  joilla on oikeus esi- ja perusopetukseen. Oikeuteen riittää, että oleskelu kunnassa voidaan katsoa luonteeltaan asumiseksi. Kunnassa asuminen ei edellytä, että kunta olisi lapsen kotikunta. Opetus järjestetään esi- tai perusopetuksena tai mm. maahanmuuttajille tarkoitettuna perusopetukseen valmistavana opetuksena.
 • Tampereen seudun joukkoliikenteessä, Nyssessä, ukrainalaiset voivat matkustaa maksutta näyttämällä voimassa olevaa Ukrainan passiaan. Matkustamiseen ei siis tarvitse matkalippua. Matkustusoikeus koskee kaikkia Nyssen vyöhykkeitä A-F, ja se on voimassa busseissa ja ratikoissa sekä Nysse-alueen junaliikenteessä 30.4. asti. Myös poliisin, rajatarkastusviranomaisen tai Maahanmuuttoviraston (Migri) myöntämällä passin haltuunottotodistuksella pääsee matkustamaan maksutta. Todistuksessa on viranomaisen myöntämä leima ja kuva passikopiosta.
 • Työntekijöinä Suomessa olevat ukrainalaiset rinnastetaan terveydenhuollon palveluissa pääsääntöisesti kotikuntalaisiin ja he saavat kunnan/sairaanhoitopiirin tai työterveyshuollon järjestämät palvelut. Lisäksi he saavat välttämättömät ja kiireelliset sosiaalihuollon palvelut kunnasta.
 • Matkailijat/turistit, jotka oleskelevat Suomessa 90 vuorokautta, ovat oikeutettuja kiireellisiin terveydenhuollon palveluihin sekä välttämättömiin ja kiireellisiin sosiaalihuollon palveluihin. Näiden järjestämisestä vastaa kunta tai sairaanhoitopiiri.
 • Orivedellä majoittuvat ukrainalaiset voivat maksutta hakea kierrätystavaratalosta (Koivistontie 2, avoinna arkisin klo 9-16) tarpeellisia tarvikkeita.

Toimintaohjeet Ukrainasta Suomeen saapuville

Maahanmuuttoviraston sivuilta löydät toimintaohjeet suomeksi, englanniksi ja ukrainaksi.

Migrin ohjeet: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Sivu ukrainaksi: Тимчасовий захист для тих, хто утік від війни в Україні

Kun haet tilapäistä suojelua:

Voit järjestää majoituksesi itse tai asua vastaanottokeskuksessa ja vastaanottokeskus järjestää

 • terveydenhuoltopalvelut
 • sosiaalipalvelut
 • vastaanottorahaa, jos sinulla ei ole omia tuloja tai varoja
 • tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisiin arjen asioihin.

Sinulla on oikeus työntekoon heti, kun olet jättänyt tilapäisen suojelun hakemuksen. Sinun ei tarvitse odottaa oleskeluluvan myöntämistä eikä oleskelulupakorttia voidaksesi työskennellä. Todistus hakemuksen rekisteröinnistä riittää. Jatkossa poliisi tai rajaviranomainen antaa tilapäisen suojelun hakijoille todistuksen hakemuksen rekisteröinnistä. Tilapäistä suojelua aikaisemmin hakeneet voivat tarvittaessa pyytää todistuksen Maahanmuuttovirastolta. Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta!

Kun olet saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voit myös opiskella ilman rajoituksia. Lapsellasi on oikeus neuvolapalveluihin, esiopetukseen sekä kouluun.

Mikäli oleskelet maassa 90 päivän oleskeluoikeudella etkä halua hakea tilapäistä suojelua, sinulla on oikeus:

 • saada välttämätön ja akuutti hoito (maksullinen)
 • toimeentulotuki ruokaan ja reseptilääkkeisiin maksusitoumuksella Kansaneläkelaitoksesta (KELA)
 • kertaluontoinen kriisimajoitus.

Lisää tietoa:

Keskusteluapua ja tukea

Vakavissa traumaattisissa kriiseissä ja välittömän sosiaaliavun tarpeissa voit olla yhteydessä Tampereen kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystykseen, p. 0500 625990 (24h).

Mieli – Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin:

 • Kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09 2525 0111
 • Englannin ja arabiankielinen palvelu päivystää numerossa 09 2525 0113 ma, ti klo 11–15, ke klo 13–16 ja 17–21 sekä to 10–15.

Kriisikeskus Osviitta:

 • Avoinna ma–to 9–20 ja pe 9–17 ajanvarauksella, puh. 0400 734 793. Palvelua voidaan järjestää venäjän ja englannin kielellä.

Tukinet:

 • Tukinetistä tukea elämän eri kriisitilanteisiin kellon ympäri.
 • Tukinet

Kirkon keskusteluapu:

 • Palveleva puhelin puh. 0400 22 11 80, joka ilta klo 18–24
 • Palveleva chat ma–pe klo 12–20
 • Palveleva kirje tarjoaa keskusteluapua perinteisen postitse lähetettävän kirjeen muodossa. Jos haluat vastauksen, liitä mukaan nimi- ja osoitetietosi. Lähetä kirje osoitteella: Palveleva kirje, PL 210, 00131 Helsinki.

Oriveden seurakunnan diakoniatyö:

 • Seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat töissä apua tarvitsevia ihmisiä varten. Heitä voi pyytää kotiin vierailulle tai heitä voi tulla tapaamaan vastaanottoaikoina seurakuntakeskukseen. Diakoniapäivystys Oriveden seurakuntakeskuksen alakerrassa keskiviikkoisin klo 10-12.30. Varaa aika etukäteen soittamalla diakoniatyöntekijälle.
 • Diakonien yhteystiedot

Lasten ja nuorten puhelin ja chat:

 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimeen voi soittaa ma–pe klo 14–20 ja la–su klo 17–20 puh. 116 111. Puhelin on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Puhelu on täysin ilmainen eikä näy puhelinlaskussa. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi, eikä puhelua nauhoiteta.
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton chatissa voi jutella luottamuksellisesti ja nimettömästi vapaaehtoisen päivystäjän kanssa, ihan mistä tahansa aiheesta. Chat on auki jokaisena päivänä klo 17–20.

Nuortennetti-verkkosivusto:

Sekasin-chat ja -Discord nuorille:

 • Matalan kynnyksen keskusteluapua tarjolla joka päivä ja yö puhelimitse ja verkossa. Chat on suunnattu 12–29-vuotiaille. Sekasin-chat on avoinna ma–pe klo 9–24 ja viikonloppuisin klo 15–24. Sekasin-Discord on auki 24 h.
 • Sekasin-chat
 • Sekasin-Discord

Tietoa yrityksille ja työnantajille

Työnantaja, jos palkkaat ulkomaalaisen työntekijän, huomioi seuraavat:

Venäjän hyökkäys Ukrainassa vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti yritysten toimintaan ja vientiin. Business Tampere on koonnut tilannetietoa yrityksille Ukrainan sodan vaikutuksista:

Myös International House Tampereen yrityskoordinaattorit tukevat pirkanmaalaisia työnantajia selvittämään, mitä sota vaikuttaa Suomessa työskentelyyn ja kansainvälisiin rekrytointeihin. Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostitse international@tampere.fi.

Venäjänkielinen neuvonta

Monikielinen neuvonta Mainio Tampereella tarjoaa venäjänkielistä neuvontaa myös ukrainalaisille. Mainio neuvoo venäjän kielellä ilman ajanvarausta ma ja to klo 10–12 ja 13–16. Lisäksi Ukrainan ja lähialueen kansalaisille on tarjolla neuvontaa ajanvarauksella ke klo 10–12 ja 13–16.

Varaa aika suoraan neuvojalta, puh. 040 163 2858. Neuvojalla ei ole kansallisuuteen, kieleen tai politiikkaan liittyviä sidonnaisuuksia, ja palvelemme kaikkia venäjänkielisiä matalalla kynnyksellä. Mainion osoite on Rautatienkatu 10 (1. krs) International House Tampere.

Можно получить совет или консультацию нейтрально на русском языке, записавшись на прием по телефону 040 163 2858 (только Пирканмаа).

Tiedotteet:

Kaupunki ottaa vastaan lahjoitustavaraa ukrainalaisille maahantulijoille | Orivesi

Ukrainan kriisin vaikutuksiin varaudutaan Orivedellä monin tavoin | Orivesi

Oriveden kaupunki avustaa Ukrainaa 10 000 eurolla | Orivesi

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia väestönsuojista | Orivesi

Paltanmäki valaistaan sini-keltaisin värein, kaupunginhallitus päättää rahallisesta tuesta Ukrainalle | Orivesi