Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian marraskuussa 2021. Strategian visioksi on määritelty ”Innostava Orivesi”. Oriveden kaupunkistrategia tavoittelee kaupungin elinvoiman vahvistamista, kaikenikäisten asukkaiden hyvinvointia sekä innovatiivista ja kestävää johtamista.

Strategian visualisointi ja jalkautus organisaatiossa käynnistyvät alkuvuodesta 2022.

Tutustu Oriveden ja Tampereen kaupunkiseudun strategioihin ja Oriveden toimintaohjelmiin!