Oriveden kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 3 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021


Oriveden kaupungin juuri valmistuneen CO2-raportin laskennan mukaan Oriveden kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021 olivat yhteensä 75,6 kt CO2-ekv ja päästöt asukasta kohti 8,4 kt CO2-ekv. Päästölaskenta sisältää seuraavat sektorit: kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa Oriveden kaupungin internet-sivulla: https://orivesi.fi/asukkaalle/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-puhtaus/orivesi-on-hinku-kunta/

Palaa uutislistaukseen