Oriveden kasvihuonekaasupäästöt laskivat 4 prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022


Oriveden kaupungin juuri valmistuneen CO2-raportin laskennan mukaan Oriveden kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2022 olivat yhteensä 62,2 kt CO2-ekv ja päästöt asukasta kohti 7,0 kt CO2-ekv. Päästölaskenta sisältää seuraavat sektorit: kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa Oriveden kaupungin internet-sivulla: https://orivesi.fi/asukkaalle/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-puhtaus/orivesi-on-hinku-kunta/

Palaa uutislistaukseen