Oriveden kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen alakoulujen palveluverkosta – Hirsilän ja Karpinlahden koulujen toiminta siirtyy ensi syksynä

Kaupunginvaltuusto äänesti eilen alakoulujen palveluverkkoselvityksestä. Kaupunginhallituksen esitys voitti Markku Kallion (sd.) muutosesityksen äänin 19−12.

Kaupunginvaltuusto päätti, että välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai uudisrakentamistarpeen vuoksi Karpinlahden koulun toiminta siirretään Rovastinkankaan kouluun ja Hirsilän koulun toiminta Kultavuoren kouluun 1.8.2022. Eräjärven koulu jatkaa toimintaansa ennallaan. Eräjärven koulun oppilasmäärän mahdollisesti laskiessa 30 ja 40 välille tulee koulun opettajien lukumäärää tarkastella.

Palveluverkkotyöryhmän tekemä ehdotus perustuu kokonaisarvioon. Ratkaisulla taataan kaikille lapsille ja henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen pedagogisesti toimiva oppimisympäristö.

Päätöksestä äänestettiin

Aiheesta käytiin kaupunginvaltuuston kokouksessa useiden tuntien keskustelu. Keskustelun aikana Markku Kallio (sd.) teki muutosesityksen kaupunginhallituksen pohjaesitykseen.

Kallio esitti, että Karpinlahden ja Hirsilän koulut jatkaisivat toimintaansa nykyisissä tiloissa, joissa suoritettaisiin terveysviranomaisten edellyttämät välttämättömät muutostyöt. Koulut lakkautettaisiin siinä vaiheessa, kun oppilasmäärä laskisi alle 35 oppilaan. Karpinlahden ja Hirsilän koulujen tiloissa tarvittavat remontointi- ja kunnossapitoinvestoinnit ratkaistaisiin Oriveden kaupungin koko rakennuskannan kattavan kiinteistöstrategian yhteydessä.

Useat kaupunginvaltuutetut kannattivat Kallion esitystä. Valtuusto äänesti kaupunginhallituksen pohjaesityksen ja Kallion muutosesityksen väliltä. Kaupunginhallituksen esitys sai 19 ääntä ja Kallion esitys 12.

Kylien kehittämiseen ja Tredun kiinteistöön otettiin kantaa toimenpidealoitteilla

Keskustelun aikana Sini Kahilaniemi (kok.) ja Maija Ylistalo (kok.) tekivät toimenpidealoitteet liitettäväksi kaupunginhallituksen esitykseen. Kahilaniemen toimenpidealoitteen mukaan koulutoiminnan siirtyessä kaupunki käynnistää Hirsilän ja Karpinlahden kyläyhdistysten kanssa murrosvaiheen neuvottelut yhteistyön lisäämisestä aktiivisen kylätoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Ylistalon toimenpidealoitteen mukaan valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus, lasten ja nuorten lautakunta, tekninen lautakunta sekä ammattioppilaitos Tredu ja Tredu Kiinteistöt Oy selvittävät yhteistyössä pikaisesti 30.1.2022 mennessä Rovastinkankaan koulun ja Tredu-oppilaitoksen tulevat tilaratkaisut miettien mahdollisen laajentamisen aloittamista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Ylistalon toimenpidealoitteen. Kahilaniemen toimenpidealoitetta ei voitu hyväksyä sellaisenaan, joten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksen lopuksi valtuustoaloitteen siitä, että kaupunki selvittäisi kylä- ja muiden yhdistysten kanssa mahdollisuuksia aktiivisen kylätoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi erityisesti murrosalueilla eli Karpinlahdessa ja Hirsilässä.

Aiheeseen liittyvää

Palaa uutislistaukseen