Oriveden yhteiskoulusta eTwinning-koulu – Nimikkeen saaneet koulut saavat näkyvyyttä ja muodostavat eTwinning-koulujen eurooppalaisen verkoston

Euroopan komission eTwinning-tiimi on myöntänyt Oriveden yhteiskoululle eTwinning-koulun nimikkeen. Nimikkeen saanee koulut toimivat esimerkkeinä muille kouluille.

Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia kertoo, että koulun arjessa eTwinning tarkoittaa sitä, että nuoret pitävät verkon välityksellä yhteyttä muiden eurooppalaisnuorten kanssa.

– Yhteistyötä voi toteuttaa monella tavalla, esim. videopuheluilla, kirjeenvaihdolla, tietyn teeman parissa työskentelemällä, etätyöpajoissa, videoesittelyillä, yhteisillä pelihetkillä ja erilaisilla kilpailuilla, Decandia kuvailee.

eTwinning on pysyvä osa Oriveden yhteiskoulun Erasmus+ -liikkuvuuksia. Tämän lisäksi eTwinningiä hyödynnetään eri oppiaineiden opetuksessa sekä koulun hyvinvointiagentti-toiminnassa.

Tunnustus laadukkaasta ja suunnitelmallisesta kansainvälisyystyöstä

Yhteiskoulun rehtori Jari Hildén iloitsee koulun saamasta nimikkeestä.

– Tämä on hieno tunnustus ja sen eteen on tehty paljon työtä. Kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia on ollut suunnannäyttäjä ja asiantuntija, joka on meitä opastanut ja kannustanut. Meillä on aktiivisia vastuuhenkilöitä opettajissa ja yhä useampi opettaja on innostunut osallistumaan kansainvälisyyden kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Hildén toteaa, että myös oppilaiden rooli kansainvälisyysagentteina on ollut merkittävä. Hän haluaa lisäksi kiittää orivesiläisiä nuoria ja perheitä, jotka ovat majoittaneet kansainvälisiä vieraita.

– Tämä on aivan olennainen osa kansainvälisen toiminnan onnistumisessa, Hildén sanoo.

Myös Jenni Decandia pitää yhteiskoulun saamaa nimikettä suuressa arvossa.

– eTwinning-nimike on tunnustus koko kouluyhteisölle laadukkaasta ja suunnitelmallisesta kansainvälisyystyöstä. eTwinning-koulun arvot ja pedagogiikka ovat osa Oriveden yhteiskoulun toimintakulttuuria. eTwinning-koulussa nuoret ovat mukana aktiivisina toimijoina suunnittelemassa ja toteuttamassa koulun toimintaa.

Kutsu kansainvälisen konferenssin paneeliin

Nimikkeen saaneet koulut ovat edelläkävijöitä näillä alueilla: digitaaliset käytännöt, internetin turvallinen käyttö, innovatiiviset ja luovat pedagogiset menetelmät, henkilöstön ammatillisen kehittämisen edistäminen sekä yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen henkilöstön ja oppilaiden parissa.

Nimike kertoo opettajien ja koko koulun aktiivisesta osallistumisesta ja sitoutumisesta eTwinning-toimintaan. eTwinning-koulujen henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus osallistua räätälöityyn täydennyskoulutukseen.

– Pääsemme osallistumaan eTwinning-koulujen omiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Itselleni tuli heti nimikkeen saaneiden koulujen julkaisun jälkeen kutsu eTwinning-koulujen tämän kevään konferenssiin paneelikeskusteluun panelistiksi. Tapahtuma on ainoastaan eTwinning-kouluille, Decandia kertoo.

Sanapilvi siitä, millaisia asioita oppilaat ovat kertoneet eTwinningin heille merkitsevän.

Nimikkeen sai neljä suomalaista koulua

eTwinning-koulun toiminta-ajatukseen kuuluvat jaettu johtajuus, yhteistyö ja tiimityöskentely, oppilaan toimijuus, osallisuus ja innovointi sekä esikuvana oleminen muille kouluille.

Nimikkeen saaminen ei ole kilpailu, vaan suunnitelmallista etenemistä tasolta toiselle. Nimikkeen hakemisessa on kaksi vaihetta: Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään ja juurrutetaan eTwinning-toiminta koulun arkeen. Toisessa vaiheessa täytetään hakulomake. Koulun tulee olla rekisteröityneenä eTwinningiin yli kaksi vuotta ennen kuin se voi hakea nimikettä.

Suomesta neljä koulua sai tänä vuonna eTwinning-koulun nimikkeen: Kouvolan Yhteislyseo, Kärpäsen peruskoulu, Oriveden yhteiskoulu sekä Lapin koulutuskeskus REDU.

Koulut saavat paljon näkyvyyttä Euroopan tasolla, ja niitä kannustetaan käyttämään eTwinning-koulu-nimikettä esittely- ja mainosmateriaaleissaan. Koulut saavat myös todistuksen ja eTwinning-kyltin.

Lisätiedot:

Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia, p. 040 133 9034, jenni.decandia@orivesi.fi

Oriveden yhteiskoulun rehtori Jari Hildén, p. 040 133 9253, jari.hilden@orivesi.fi

Lisätietoa eTwinning-koulun nimikkeestä: eTwinning School Label | ESEP (europa.eu)

Palaa uutislistaukseen