Rantayleiskaava voimaan kaupunginhallituksen päätöksellä

Rantayleiskaavasta tehtiin määräaikaan mennessä vain yksi valituslupahakemus korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valitus koskee yksityisen maanomistajan omistamia tiloja. Kaupunginhallitus määräsi rantayleiskaavan voimaan kaikilta muilta osin.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 22.12.2021 antamassaan päätöksessä Oriveden rantayleiskaavaa koskevat valitukset lukuun ottamatta yhtä yksityisen maanomistajan valitusta. Hallinto-oikeus totesi, että kyseisen emätilan uuden rakennuspaikan rakentamisesta voidaan päättää esimerkiksi poikkeamislupamenettelyllä.

Hallinto-oikeuden päätöksestä oli mahdollista hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta 21.1.2022 mennessä. Määräaikaan mennessä vain yksi yksityinen maanomistaja oli jättänyt valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valitus koskee yksityisen maanomistajan omistamia tiloja.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan.

Oriveden kaupunginhallitus on tänään määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain perusteella rantayleiskaavan tulemaan voimaan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti lukuun ottamatta kahta yksittäistä tilaa.

Voimaan tulleella rantayleiskaavalla osoitetaan yhteensä 949 uutta lomarakennuspaikkaa sekä 22 uutta erillispientalon rakennuspaikkaa. Suurin osa uusista rakennuspaikoista on yksityisten maanomistajien omistuksessa. Oriveden kaupunki suunnittelee uusien tonttien yhteismarkkinointia.

− Hienoa, että rantayleiskaava saatiin voimaan ja vapaa-ajan asuntoja voidaan ryhtyä suunnittelemaan ja rakentamaan, sanoo Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto. – Orivedellä on jo nyt 3 800 loma-asuntoa ja toivotamme tervetulleiksi myös uudet vapaa-ajan asukkaat.

Aiheeseen liittyvää

Palaa uutislistaukseen