Vetovoimainen yritysalue ysitien varteen Oriveden Oripohjaan

Oriveden kaupunki kaavoittaa uusia yritystontteja Oripohjan alueelle valtatien 9 ja kantatien 58 välittömään läheisyyteen. Alueen kaavoitus on aktiivisessa vaiheessa ja tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville syksyllä 2023.

Kaavahankkeen aikana myös päivitetään olemassa olevaa Oripohjan yritysalueen asemakaavaa. Tutkittavan laajennusalueen pinta-ala on noin 25–30 hehtaaria, mikä mahdollistaa sekä isommat että hieman pienemmät tontit.

Oripohjan yritysalueelle on suora kulku valtatieltä 9 Yrittäjäntien liittymän kautta. Myös Oriveden eritasoliittymä sijaitsee lähistöllä. Osalle alueen tonteista on suora näköyhteys valtatieltä.

Yritysalue sijaitsee Oriveden taajama-alueen ja sen monipuolisten palvelujen läheisyydessä. Valtatien 9 kehittämissuunnitelman mukaan osin kaksikaistaisen tien kehittämistä on tarkoitus jatkaa rakentamalla koko osuus nelikaistaisena Tampereelta Orivedelle.

Karttakuva Oripohjan yritysalueen sijoittumisesta.

Loistava logistinen sijainti

– Orivesiläiset yritykset arvostavat kovasti Oriveden logistista sijaintia ja hyviä yhteyksiä muualle Suomeen ja maailmalle, kertoo Oriveden kaupungin elinvoimajohtaja Tuija Aro. – Jo kaavoitetulla Oripohjan alueella on muutama tontti vapaana, ja uusi alue mahdollistaa hyvinkin yksilöllisen räätälöinnin yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Aro kannustaa Tampereen seudulle sijoittumista harkitsevia ottamaan yhteyttä. Tulevan alueen tonttien hintaa ei ole vielä määritetty, mutta se tulee olemaan linjassa kaupungin muiden yritystonttien hinnan kanssa. Oripohjan alueen tonttihinta on tällä hetkellä viisi euroa neliömetriltä.

– Haluamme palvella yrityksiä nopeasti ja joustavasti. Myös Oriveden rakennusvalvonta on kuuluisa hyvästä palveluasenteestaan ja nopeudestaan, Aro sanoo.

Ilmakuvaa Oriveden rampilta kohti Oripohjaa.
Oripohjan nykyinen yritysalue laajentuu. Kuva: Jani Taipale

Alueen nykyisten yrittäjien toiveita kuullaan kaavoituksessa

Oriveden kaupungin kaavoituspäällikkö Antti Kivikko toivoo Oripohjan alueen kiinteistöjen omistajien ja yrittäjien olevan aktiivisia, jos haluavat muutoksia nykyiseen kaavaan.

– Muutostarpeet voivat koskea esimerkiksi liikennejärjestelyjä, tontin käyttöä, käyttötarkoitusta, rakennusoikeutta tai tontin laajentamistarpeita, kertoo Kivikko. Hänen mukaansa paras ja helpoin aika vaikuttaa kaavan ratkaisuihin on kaavoituksen alkuvaiheessa eli ennen syksyä.

– Kannattaa olla yhteydessä kaupungille, keskustelemme tarpeista mielellään ja pyrimme mahdollistamaan niiden toteutumista, niin alueella jo olevien kuin aluetta harkitsevien toimijoiden kanssa, Kivikko sanoo.

Kaavahankkeeseen voi tutustua Oriveden kaupungin nettisivuilla (Asemakaavat ja kaavoitus | Orivesi), tulemalla paikan päälle kaupungintalolle esittelytilaisuuteen 1.6.2023 klo 13–14 tai olemalla yhteydessä kaavoituspäällikkö Antti Kivikkoon tai elinvoimajohtaja Tuija Aroon.

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö Antti Kivikko, p. 0401339133, antti.kivikko@orivesi.fi

Elinvoimajohtaja Tuija Aro, p. 0405311736, tuija.aro@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen