Vt9 Tampere-Kangasala-Orivesi tarvitsee pikaisesti investointipäätöksen

Uusimman valtakunnallisen väyläverkon strategisen tilannekuvan mukaan Tampereen ja Oriveden välinen osuus ei täytä päätielle asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia. Puutteita on erityisesti liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tien palvelutasossa.

Tiedote 8.8.2022 / Kangasalan kaupunki ja Oriveden kaupunki

Valtatie 9:n pikainen kuntoon saattaminen yhteysvälillä Tampere-Kangasala-Orivesi on Pirkanmaan maakunnan ja koko Tampereen kaupunkiseudun yhteinen kärkihanke, jonka tarpeellisuudesta vallitsee laaja yksimielisyys. Maamme tärkein poikittaisliikenteen väylä ja elinkeinoelämän valtasuoni ei nykyisellään täytä pääteille asetettuja tavoitteita. Suuria puutteita on niin liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa kuin tien laatutasossakin.

Ysitiellä Tampereen ja Oriveden välillä on tällä hetkellä Suomen vilkkaimmin liikennöity kaksikaistaosuus. Tiellä sattuu keskimäärin 5 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa.  Keskimääräinen vuorokausiliikenne on 11 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskasta liikennettä tiellä liikkuu noin 1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nämä tiedot on esitelty oheisessa päivitetyssä tietopaketissa.

Yritystoimintaa ja asumista palvelevan maankäytön voimakas lisääntyminen tien varrella kasvattaa liikennettä entisestään ja lisää kiireellistä painetta väylän parantamiseen. Valtakunnallisen merkityksen lisäksi ysitie on keskeisessä asemassa Tampereen kasvavan kaupunkiseudun yritysalueiden kehittämisessä ja liikenneturvallisuuden parantamisessa. Koko Suomen mittakaavassa tievälin kunto ja välityskyky ovat tärkeä elinehto muun muassa vientiteollisuudelle.

Tampereen, Kangasalan ja Oriveden kaupungit ovat osaltaan sitoutuneet maankäytön kehittämiseen ja elinkeinoelämän kestävään kasvun tukemiseen ysitien varrella.

Lisätiedot:

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen(at)kangasala.fi

Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 401 5790, juha.kuusisto(at)orivesi.fi

Lue lisää:

Elinkeinoelämän valtasuoni VT9 huutaa investointeja – Tutustu tietopakettiin (pdf)

Kangasalan ja Oriveden kaupunkien tiedote 21.3.2019 (kangasala.fi)

Aiheeseen liittyvää

Palaa uutislistaukseen