Maapolitiikka

Kaupungin maanostoja ja -myyntejä sekä maanvuokrauksia valmistelee kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall.

Alle 15 000 euron kaupoista päättää kaavoituspäällikkö. Tätä suuremmista kaupoista päättää kaupunginhallitus ja yli 250 000 euron kaupoista kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto päättää myös pienemmistä kaupoista silloin, kun talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä hankintaan.

Maanhankinta

Oriveden kaupunki ostaa vuosittain rakennustontteja keskustasta ja kyläalueilta, raakamaata, metsämaata, asemakaavan puisto- ja katualueita yms. Myyntitarjousasioissa ota yhteyttä kaavoituspäällikköön.

Etuostoasiat

Kaupungilla on etuostolain mukaan mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta kunnan alueella sijaitsevan kiinteistön (tai kiinteistön määräosan tai määräalan) kaupassa. Tämä mahdollisuus ei riipu alueen sijainnista, mutta kaupungin tulee hankkia alue joko yhdyskuntarakentamiseen tai virkistys- tai suojelutarkoituksiin.

Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole mm. alle 5000 m2:n kaupoissa, lähisukulaisten välisissä kaupoissa tai pakkohuutokaupoissa. Kaupungin tulee tehdä etuoston mahdollista käyttämistä koskeva päätös kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Tänä aikana ostaja ei saa lainhuutoa, ellei hanki kaupungilta todistusta siitä, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan. Todistuksen antaa pyynnöstä kaavoituspäällikkö. Todistuksen antamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Maa- ja metsätilat

Oriveden kaupunki omistaa yhteensä n. 400 kiinteistöä, joiden pinta-ala on n. 1220 hehtaaria.

Haja-asutusalue (ha)

  • Peltoa: 66,5
  • Talousmetsää: 813,9
  • Rakennusmaata: 20,3
  • Muut: 40,4

Kaava-alue (ha)

  • Peltoa: 6,8
  • Talousmetsää: –
  • Rakennusmaata: 89,5
  • Muut: 183,2*

* sis. mm. kadut ja viheralueet (puistot, puistometsät)

Vuokratut alueet (ha)

Pellot: 62

Rakennusmaat: 7

Erityisalueet: 3

Metsästysmaat: 599

Maanvuokra-asioita hoitaa kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall.

Metsien hoito

Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti metsänhoitoyhdistyksen avustuksella. Kaupungin puolesta yhteyshenkilönä on kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall.

Kaava-alueen puistojen, puistometsien ja muiden viheralueiden hoidosta vastaa kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelin, p. 0400 730 802

Ota yhteyttä


Seppo Tingvall

Kaavoituspäällikkö

040 133 9133